Case Studies See our work in the field

Read more

Case Studies

Brain Storming

Brainstorming on campaigns and business opportunities

Pernod hired us to create a gamified event for 300 participants. The goal was to brainstorm the coming year’s marketing campaign and new business opportunities. 

The Museum of Modern Art set the mood

For maximum inspiration we ran the event at Stockholm Museum of Modern Art. Staff were divided into small teams, and handed a tablet. The tabs gave instructions and guided them to a series of predetermined artworks. The teams discussed creative elements found in the artwork, which was used as a source of inspiration for future marketing campaigns.

The creative ideas were available online straight away, then coupled with mood images and descriptive texts. The best ideas were singled out for further discussion and idea generation in a second workshop.

The result – a game-oriented brainstorming exercise, which led to many exciting ideas and motivated employees.

I want to know more!

Brain Storming

Brainstorming on campaigns and business opportunities

Pernod hired us to create a gamified event for 300 participants. The goal was to brainstorm the coming year’s marketing campaign and new business opportunities. 

The Museum of Modern Art set the mood

For maximum inspiration we ran the event at Stockholm Museum of Modern Art. Staff were divided into small teams, and handed a tablet. The tabs gave instructions and guided them to a series of predetermined artworks. The teams discussed creative elements found in the artwork, which was used as a source of inspiration for future marketing campaigns.

The creative ideas were available online straight away, then coupled with mood images and descriptive texts. The best ideas were singled out for further discussion and idea generation in a second workshop.

The result – a game-oriented brainstorming exercise, which led to many exciting ideas and motivated employees.

I want to know more!

Brain Storming

Brainstorming on campaigns and business opportunities

Pernod hired us to create a gamified event for 300 participants. The goal was to brainstorm the coming year’s marketing campaign and new business opportunities. 

The Museum of Modern Art set the mood

For maximum inspiration we ran the event at Stockholm Museum of Modern Art. Staff were divided into small teams, and handed a tablet. The tabs gave instructions and guided them to a series of predetermined artworks. The teams discussed creative elements found in the artwork, which was used as a source of inspiration for future marketing campaigns.

The creative ideas were available online straight away, then coupled with mood images and descriptive texts. The best ideas were singled out for further discussion and idea generation in a second workshop.

The result – a game-oriented brainstorming exercise, which led to many exciting ideas and motivated employees.

I want to know more!

Brain Storming

Brainstorming on campaigns and business opportunities

Pernod hired us to create a gamified event for 300 participants. The goal was to brainstorm the coming year’s marketing campaign and new business opportunities. 

The Museum of Modern Art set the mood

For maximum inspiration we ran the event at Stockholm Museum of Modern Art. Staff were divided into small teams, and handed a tablet. The tabs gave instructions and guided them to a series of predetermined artworks. The teams discussed creative elements found in the artwork, which was used as a source of inspiration for future marketing campaigns.

The creative ideas were available online straight away, then coupled with mood images and descriptive texts. The best ideas were singled out for further discussion and idea generation in a second workshop.

The result – a game-oriented brainstorming exercise, which led to many exciting ideas and motivated employees.

I want to know more!

Brain Storming

Brainstorming on campaigns and business opportunities

Pernod hired us to create a gamified event for 300 participants. The goal was to brainstorm the coming year’s marketing campaign and new business opportunities. 

The Museum of Modern Art set the mood

For maximum inspiration we ran the event at Stockholm Museum of Modern Art. Staff were divided into small teams, and handed a tablet. The tabs gave instructions and guided them to a series of predetermined artworks. The teams discussed creative elements found in the artwork, which was used as a source of inspiration for future marketing campaigns.

The creative ideas were available online straight away, then coupled with mood images and descriptive texts. The best ideas were singled out for further discussion and idea generation in a second workshop.

The result – a game-oriented brainstorming exercise, which led to many exciting ideas and motivated employees.

I want to know more!

Brain Storming

Brainstorming på kampagner og forretningsmuligheder

Pernod hyrede os for at skabe et interaktiv event for 300 deltagere. Målet var at brainstorme det kommende års marketingkampagne og nye forretningsmuligheder.

For maksimal inspiration afholdte vi begivenheden på Stockholms Museum for Moderne Kunst. Deltagerne blev opdelt i små hold der hver fik en tablet. Instruktioner på tabletten, guidede dem til en række forudbestemte kunstværker, hvor holdene diskuterede kreative elementer, der blev fundet i de forskellige kunstværker. Idéer og tanker blev nedfældet på tabletten og brugt som inspirationskilde til fremtidige marketingkampagner.

De kreative ideer var tilgængelige online straks og blev derefter kombineret med billeder og beskrivende tekster. De bedste ideer blev udpeget til videre diskussion og idé-generering i en opfølgende workshop.

Resultatet – en interaktiv brainstorming, der førte til mange spændende idéer og motiverede medarbejderne.

I want to know more!

Brain Storming

Brainstorming on campaigns and business opportunities

Pernod hired us to create a gamified event for 300 participants. The goal was to brainstorm the coming year’s marketing campaign and new business opportunities. 

The Museum of Modern Art set the mood

For maximum inspiration we ran the event at Stockholm Museum of Modern Art. Staff were divided into small teams, and handed a tablet. The tabs gave instructions and guided them to a series of predetermined artworks. The teams discussed creative elements found in the artwork, which was used as a source of inspiration for future marketing campaigns.

The creative ideas were available online straight away, then coupled with mood images and descriptive texts. The best ideas were singled out for further discussion and idea generation in a second workshop.

The result – a game-oriented brainstorming exercise, which led to many exciting ideas and motivated employees.

I want to know more!

Brain Storming

Brainstorming on campaigns and business opportunities

Pernod hired us to create a gamified event for 300 participants. The goal was to brainstorm the coming year’s marketing campaign and new business opportunities. 

The Museum of Modern Art set the mood

For maximum inspiration we ran the event at Stockholm Museum of Modern Art. Staff were divided into small teams, and handed a tablet. The tabs gave instructions and guided them to a series of predetermined artworks. The teams discussed creative elements found in the artwork, which was used as a source of inspiration for future marketing campaigns.

The creative ideas were available online straight away, then coupled with mood images and descriptive texts. The best ideas were singled out for further discussion and idea generation in a second workshop.

The result – a game-oriented brainstorming exercise, which led to many exciting ideas and motivated employees.

I want to know more!

Brain Storming

Brainstorming en campañas y oportunidades de negocios para Pernod Ricard

Pernod Ricard nos contrató para crear un evento gamificado para 300 participantes. El objetivo era hacer un Brainstorming sobre próxima campaña de marketing y las nuevas oportunidades comerciales.

El Museo de Arte Moderno estableció el ambiente

Para una máxima inspiración el evento tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno en Estocolmo. Divididos en grupos pequeños con una tablet que les guiaba por unas obras de arte predeterminadas. Los equipos debatieron los elementos creativos que encontraban en la obra de arte, que se usó como fuente de inspiración para las futuras campañas de marketing.

Los resultados estaban disponibles al instante que con la combinación de gráficas y textos descriptivos. Se seleccionaron las mejores ideas para un segundo debate más productivo.

El resultado: un juego para intercambiar ideas consiguiendo que los empleados estén motivados.

I want to know more!