Vikten av att leva som man lär när det gäller Värderingar

mars 21, 2018
Written by: Erik Sandgren

 

Om man tar en närmre titt på framgångsrika företag så upptäcker man ofta att en sak de har gemensamt är att de har avsatt både tid och resurser på att identifiera, beskriva och integrera sina kärnvärderingar.

Men vad kom först, framgång eller värderingar? Är företag framgångsrika eftersom de verkar utifrån sina grundläggande värderingar, eller var de redan framgångsrika när de inledde sitt värderingsarbete? Är det kanske samma sorts fråga som den om hönan eller ägget?

Dock – det faktum att företag som Amazon, Facebook, Apple, BP och Netflix fäster så stor vikt vid att integrera och verka efter sina kärnvärderingar är en indikation på hur avgörande de är för bolagens framgång.

Det är till och med så att när Tony Hsieh, VD för onlinebutiken Zappos, fick frågan om vad han hade gjort annorlunda ifall han fick möjlighet att starta om sitt företag så blev hans svar:

”Om jag kunde spola tillbaka tiden och starta upp Zappos på nytt så skulle jag faktiskt ha formulerat våra värderingar redan dag ett. Vi har nämligen inte alltid haft uttalade värderingar. Det var inte förrän omkring fem år in i verksamheten som vi lanserade våra värderingar.”

 

Att Tony Hsieh lyfter fram värderingsarbetet som det han främst skulle vilja göra annorlunda är ett intressant uttalande – inte minst med tanke på att Zappos nyligen köptes upp av Amazon för hela 1,2 miljarder dollar. Här följer tre viktiga anledningar till varför det är avgörande att formulera och stå fast vid företagets värderingar.

Rekrytera och behåll talanger

På Netflix hemsida kan du läsa en tydlig och samtidigt omfattande presentation av företagets värderingar. Man kommunicerar den etik företaget verkar enligt samt dess innebörd och de målsättningar som följer därav. Läsaren får en tydlig bild av vad det innebär att vara anställd, partner eller kund till Netflix.

Netflix baserar sitt personalarbete på dessa värderingar. Det säkerställer att de attraherar individer som delar företagets värderingar och får medarbetare som bidrar till att få organisationen når sina mål och visioner. Är man inte tydlig med kärnvärderingarna riskerar man att rekrytera fel personer, något som kan leda till hög personalomsättning eller anställda som saknar engagemang och motivation på jobbet.

Fatta enklare rätt beslut

Om företaget fullt ut lyckas införliva värderingarna så blir det enklare att fatta beslut även i knepiga dilemman. Låt oss säga att ni offererar ett stort projekt till en kund, men kunden försöker få er att sänka priset. Priset som ni erbjudit är det som krävs för att arbetet ska kunna utföras på den höga nivå som ni utlovar; det går inte att snåla in på vare sig pris eller arbetstid. Å andra sidan vill ni inte heller förlora kunden.

Om en av era företagsvärderingar är integritet så blir det enkelt att se vad en prissänkning skulle innebära: ni kommer inte att kunna lägga ner den tid på arbetet som krävs och resultatet kommer därför inte att bli ett arbete som ni är stolta över. Att gå med på en prissänkning är därför inte ett alternativ i detta fall. När man låter företagets värderingar styra så blir beslut som dessa uppenbara.

Skapa och behåll en konkurrensfördel

Att konkurrera med priset som främsta verktyg blir lätt en tävling utför ett sluttande plan ner mot botten. Dessutom ställer dagens kunder annorlunda krav på sina leverantörer: Levererar ni rätt kvalitet och i rätt i tid? Ger ni tillbaka till samhället? Arbetar ni miljömedvetet?

Företag som verkar efter sina kärnvärderingar lockar kunder som attraheras av samma värderingar, och kunder som köper baserat på gemensamma värderingar är betydligt mer lojala än kunder som köper baserat på lägsta pris.

Era värderingar är er USP!

Det är absolut en bra start att formulera och berätta om företagets värderingar, men det straffar sig om man sedan inte efterlever dem i vardagen. En lyckad implementering är det bästa sättet att försäkra sig om att värderingarna genomsyrar alla nivåer av företaget – och då är spelifiering, eller gamification, ett effektivt verktyg.

Vår innovativa lösning använder den senaste tekniken för att era ta era värderingar från pappret till de anställdas verklighet och samtidigt stärka teamkänslan. Vi hjälper företag att förmedla kärnvärden till sina anställda på ett roligt och engagerande sätt.

Kontakta oss idag för en lösning på utmaningen att implementera kärnvärderingar i företaget.