Varför det är avgörande att stå fast vid dina Värderingar

mars 21, 2018
Written by: Jennifer Pettersson

 

Om du skulle titta noga på ett framgångsrikt företag ser du snabbt hur företaget lagt en hel del tid och resurser på att identifiera, förklara och implementera ett antal värderingar.

Vi kan här fråga oss vad det egentligen är som kommer först – är det värderingsarbetet eller framgången? Är detta företag framgångsrikt tack vare att de lever sina värderingar, eller var det redan ett framgångsrikt företag då de påbörjade värderingsarbetet? Det faktum att företag såsom Amazon, Facebook, Apple, BP och Netflix lägger en avsevärt stor vikt på att leva och agera utefter sina värderingar kan vi se som en indikation på hur avgörande detta arbete har varit i relation till deras framgångar.

När Tony Hsieh, VD på onlinebutiken Zappos, blev tillfrågad vad han skulle gjort annorlunda om han fick möjlighet att starta om sitt företag, blev hans svar följande;

”Om jag kunde spola tillbaka tiden och starta upp Zappos på nytt så skulle jag faktiskt ha formgett våra värderingar redan dag ett. Vi har nämligen inte alltid haft värderingar. Det var inte förrän omkring fem år in i verksamheten som vi lanserade våra värderingar.”

Att värderingsarbetet är det enda som Tony Hsieh skulle vilja göra annorlunda är ett mäktigt uttalande – framförallt med tanke på att Zappos nyligen köptes upp av Amazon för hela 1,2 biljoner dollar.

Nedan följer tre viktiga anledningar till varför det är avgörande att stå fast vid dina värderingar.

 

1. Rekrytera och bevara talanger

Vi kan här använda oss av det framgångsrika Netflix som ett exempel. På Netflix hemsida kan du läsa deras lättförstådda, men samtidigt omfattande, förklaringar av sina värderingar. Här kommunicerar de företagets etik, dess mening och ambitioner. De förser läsaren med en tydlig och noggrann föreställning kring vad det innebär att vara anställd, partner eller kund till Netflix.

Netflix både anställer och säger upp personal baserat på företagets värderingar. Detta försäkrar dem om att kunna attrahera individer som delar företagets värderingar, samt de som kan komma att bli en viktig del i arbetet med att få organisationen att nå sina mål och visioner. Skulle arbetet med att upprätthålla värderingarna inte göras ordentligt under denna process kan det resultera i att fel personer rekryteras. Det i sin följd kan resultera i en hög personalomsättning, eller att de anställda saknar motivation och känner sig oengagerade på jobbet.

 

2. Fatta rätt beslut

Om ditt företag fullt ut lyckas förkroppsliga era värderingar blir framtida beslutsfattanden ett enkelt åtagande. Låt oss säga att du introducerar ett stort arbete för en kund, där kunden försöker få dig att sänka priset för arbetet. Du vet att det pris du satt är avgörande för att du ska kunna utföra arbetet i linje med den höga standard som ni utlovar, du kan därför varken sänka priset eller lägga ner mindre tid på arbetet. Å andra sidan vill du inte heller förlora möjligheten att utföra arbetet, eller till och med riskera att förlora kunden. Säg här att en av era företagsvärderingar är integritet. Med denna värdering i åtanke kan du enkelt se hur en prissänkning skulle innebära att du inte kan lägga ner den tid på arbetet som det kräver, och du kommer därför inte kunna presentera ett arbete som du är stolt över. Att gå med på en prissänkning är därför inte ett alternativ i detta fall. När du låter dina värderingar guida dig på detta sätt så blir beslut som dessa uppenbara.

 

3. Upprätthåll en konkurrensfördel 

Att lyckas utmärka sin produkt eller service gentemot det dina konkurrenter har att erbjuda kan bli till en tävling i sluttande riktning om företaget enbart fokuserar på den finansiella vinsten. Dagens potentiella kunder vill ha ut mer av företag, och kraven höjs inom allt fler områden. Arbetar ni på det sätt som ni utger er för att göra? Ger ni tillbaka till samhället? Arbetar ni miljömedvetet? Företag som lever sina värderingar kan attrahera kunder som delar de synsätt och förhållningssätt som värderingarna står för.

Dina värderingar är din USP!

Det är en bra start att börja tala om företagets värderingar och göra dessa tillgängliga via olika plattformar, men att sedan inte stå fast vid värderingarna i vardagen kommer att hålla ditt företag tillbaka. Det bästa sättet att försäkra sig om att värderingarna genomsyrar alla nivåer av företaget är genom en lyckad implementering. Här kommer gamification in i bilden som ett effektivt verktyg. Vår innovativa lösning utgår från den senaste tekniken för att göra implementeringen av era värderingar spännande och enande för de anställda. Vi hjälper konsekvent företag att sprida och implementera värderingar inom sina organisationer på ett roligt och engagerande sätt.

 

Är du intresserad av en lösning för implementering av värderingar med mätbara resultat?  Kontakta Green Hat People idag!

Mail: kontakt@greenhatpeople.com
Seminarium om värderingar: Den 18/4-18 i Stockholm. Mer information kring seminariet hittar ni här.

 

 

På Jakt Efter Företagsaktviteter? Välj Bland 7 Storsäljare Här – General Updates said: "[…] våra 7 Företagsaktiviteter – strategi, utmaning, samarbete. Teambuilding och workshops som är enkla att boka och anpassa till er agenda. Vi levererar högkvalitativa […]".
Let's talk team bonding - Practically Perfect PA said: "[…] The Green Hat People know that many assistants are asked to organise team bonding activities and are here to help work with you to create those memorable experiences. They look to the wonderful world of gaming for inspiration and their activities unlock creativity, energy and invaluable camaraderie. To give you an idea of how important team bonding is to any organisation here are three fascinating facts you need to know about it. […]".

Comments are closed