Så minskar personalomsättningen med väl implementerade värderingar

maj 15, 2018
Written by: Erik Sandgren

Personalomsättning är kostsamt, vilket gör att de flesta företag gör mycket för att behålla nyckelpersonalen. I en studie genomförd av Oxford Economics  2014 framgår det att den genomsnittliga kostnaden för att ersätta en före detta anställd är över 300 000 kr. Den kostnaden har knappast minskat! Den största andelen av kostnaden kan kopplas till förlorade produktivitet som uppstår innan en nyanställd hunnit komma in i arbetet. Denna process tar i genomsnitt 28 veckor.

‘87 procent av HR-chefer anser att minskad personalomsättning är kritiskt och ett högprioriterat område inom de kommande fem åren.’ [1]

Det är inte enbart de finansiella konsekvenserna som utgör den totala kostnaden. Att löpande tappa betydelsefull personal skapar komplikationer inom organisationen – osäkra medarbetare, förlust av kompetens och mindre stabila arbetsgrupper. De här problemen kommer slutligen att påverka helheten. 

Att framgångsrikt attrahera och rekrytera bra medarbetare är bara en liten del av pusslet. Att lyckas bibehålla och värna om viktig personal är avgörande för din organisations långsiktiga välbefinnande.

‘Anställda som är ”engagerade och utvecklas” är 59 procent mindre benägna att söka efter ett nytt jobb inom en annan organisation inom de kommande 12 månaderna.’ [2]

Vikten av engagerade medarbetare

Engagerade medarbetare lever företagets värderingar och strävar med hög energi efter att uppnå satta mål. De känner hög lojalitet och lägger betydligt mindre fokus på att leta nya möjligheter utanför organisationen, vilket i förlängningen leder till minskad personalomsättning.

‘Att dela värderingar med sin arbetsgivare är den främsta drivkraften som ökar de anställdas engagemang.’

Vikten av värderingar

En global undersökning gjord av Right Management menar  att av 91 stycken tänkbara faktorer, så är en personlig koppling till en arbetsgivares värderingar den främsta drivkraften för ökat engagemang.

Värderingar har på senare år fått en allt mer signifikant roll som ett tillvägagångssätt för organisationer att skapa och formge sin vision och företagskultur. De är en ledstjärna i beslutsfattande på alla nivåer och hjälper kunder och anställda att förstå företagets identitet och attraherar nya talanger.

Trots att organisationer lägger alltmer tid och kraft bakom att identifiera och definiera sina värderingar, är det många som misslyckas med att implementera dessa värderingar på arbetsplatsen och i det vardagliga arbetet. Detta bidrar till att arbetet med att skapa och formge värderingarna som bäst resulterar i bortkastad tid, och som värst ett slöseri av värdefulla resurser.

En satsning på att implementera värderingarna i organisationen är en investering som kommer betala sig flera gånger om – förutsatt att den görs på rätt sätt. Läs mer om ett helt nytt sätt att implementera värderingar här.

Källor:
[1] Kronos Incorporated – Employee Engagement Series
[2] Gallup – Engagement and Wellbeing

 

Om Green Hat People
På Green Hat People kombinerar vår innovativa lösning den senaste tekniken med gamification metoder för att stimulera dina anställda och skapa engagemang kring dina värderingar på alla nivåer. Vår lösning kan enkelt kombineras med ditt skräddarsydda program, samt förse dig med realtids uppdateringar kring hur dina värderingar tas emot och uppfattas av de anställda. Vi hjälper kunder över hela världen, inom olika branscher och inriktningar, utan ett maxantal av anställda som kan delta. Vårt interaktiva program hjälper dig att nå dina mål på ett sätt som de anställda kommer att älska. Allt från att definiera och evaluera dina värderingar, att introducera dem inför din personal till att få värderingarna att omfamnas och komma till liv i vardagen.
Läs mer om Värderingsprogrammet här.

 

Comments are closed