Virtuella Onboarding-och Introduktionsdagar

Vi gör Virtuella Introduktionsdagar Roliga och Engagerande

Vi gör virtuella möten Engagerande

En heldag full av presentationer är inte det bästa sättet att välkomna eller inspirera nyanställda. Här är hemligheten att istället dela in den stora gruppen i mindre grupper om 3-5 personer. På så vis möjliggör vi för deltagarna att aktivt delta i mötet samt gör det enklare för dem att komma med sin input.

Hur det går till

Deltagarna ansluter till ett videomöte via exempelvis Zoom, Teams eller Meet. När det sedan blir dags för spel eller en workshop delas deltagarna in i mindre grupper. I varje grupp anges en lagledare som ansvarar för att köra spelet eller workshopen online i sin webbläsare, vilken han eller hon delar med sina övriga lagmedlemmar.

Vi har programmerat våra produkter så att alla deltagare aktivt ska bidra på olika sätt, samtidigt som de enkelt kan nås online. Inga appar eller program behöver laddas ner – så länge er organisation stödjer videokonferenser kan ni ta del av våra spel och workshops!

En Introduktionsdag av Spelbaserat lärande

Vi vet att inlärningen fungerar bättre om den sker på ett roligt sätt. Därför har vi tagit fram ett antal korta, skräddarsydda onboarding-spel och workshops som enkelt kan bäddas in i er introduktionsdag. Spelen är designade för att skapa energi, framföra viktiga budskap och inte minst för att samla in värdefull data.

Hör av dig till oss för mer information!

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement

Våra Introduktionsspel & Workshops

Specifikt framtagna för att göra Virtuella Introduktionsdagar mer interaktiva

1

Pre Meeting App

Några dagar innan introduktionsdagen får alla deltagare en länk till en webbapp. Appen blir ett sätt att bygga upp förväntan, att engagera deltagarna i förväg, samt att samla in data och insikter inför den faktiska introduktionsdagen.

2

Virtual Onboarding Game

Ett roligt och engagerande sätt att introducera företaget på. Fokuset i Onboarding Game ligger på att skapa en förståelse hos de nyanställda kring de  tuffare områdena; sådan Vision, Strategi samt Kultur & Värderingar. Detta görs genom en kombination av diskussioner, dilemman och skräddarsydda Quiz.
Genom att interagera med kommande kollegor, att vrida och vända på knepiga situationer och att tävla i roliga och informerande Quiz får deltagarna en tydlig bild av sin nya arbetsplats. Spelet är alltid skräddarsytt efter era förutsättningar och önskemål.

Läs mer om vårt Virtuella Onboarding Game

3

Virtual Escape Game

Lägg till ett roligt och medryckande moment under er Introduktionsdag i form av ‘Beat the Hacker’ Escape Game. I spelet utmanas deltagarna att lösa en mängd knepiga uppdrag i olika former under 45 minuter.
‘Beat the Hacker’ är designat för att främja lagarbete och för att väcka engagemang hos deltagarna. Målet med spelet är att lyckas lösa så många uppdrag som möjligt inom den avsatta tiden, för att på så sätt vinna över hackern och “ta sig ut ur rummet”.

Läs mer om vårt Virtuella Escape Game

4

Customer Journey Game

Hjälp nyanställda att förstå organisationen från kundens perspektiv. Låt deltagarna spela sig igenom kundens resa genom företaget; från marknadsföring och sälj till operations och kundservice.

Hör av dig till oss för mer information!

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement

Våra Onboarding lösningar

Onboarding App


Ge alla nyanställda ett varmt välkomnande

  • Känn dig välkommen
  • Lär känna organisationen
  • Börja nätverka
Mer

Virtual Onboarding Game

Ett roligare sätt att introducera företaget på

  • Förstå företagets Vision & Strategi

  • Diskutera Kultur & Värderingar

  • Bättre förståelse för organisationen

Mer

Virtuella Introduktionsdagar

Gör Introduktionsdagarna Engagerande

  • Diskussion, Dilemman, Workshops

  • Teamaktiviteter som skapar Energi

  • Digitalt & Mätbart

Mer

Övrig information

Valfri plats, valfri enhet

Våra produkter körs huvudsakligen som webbappar, vilket innebär att de kan köras på valfria enheter som har internetanslutning. Vi erbjuder även nedladdningsbara appar till smartphones.

Följ alla framsteg live

Våra lösningar är digitala, vilket gör att all data som kommer in kan följas i realtid via dashboards. Det ger er en möjlighet att förbereda en snygg återkoppling där ni kan visa upp data, förtydliga saker och ting samt att lägga extra betoning på ert huvudsakliga budskap.
Du kan även följa upp data från individuella sessioner för att hitta mönster eller skillnader över en längre tid.

– Analysera nivån av förståelse hos deltagarna
– Få bra insikter från de anställda
– Jämför länder, divisioner, team, avdelningar etc.
– Ta del av svar på individnivå

Onboarding Programme

Anpassat till era mål

Vi skräddarsyr alltid våra spel efter era behov och önskemål. Vi har en lång erfarenhet av att skräddarsy innehåll på ett så tidseffektivt och smidigt sätt som möjligt. Att skräddarsy ett helt spel utifrån er organisation kan göras så snabbt som på två veckor.
Vi erbjuder även support på distans, där vi har möjlighet att ansluta till er virtuella introduktionsdag om ni känner er osäkra på vår teknik.

Vad ni får ut av det

Resultatet av en Onboarding dag är en bättre förståelse för hur företaget fungerar, vad som definierar er kultur och vilka beteenden som uppmuntras. Vår metodik är att låta mindre grupper av individer arbeta tillsammans för att nå en förståelse för sitt nya företag och dess företagskultur.

Vår lösning är framtagen för att förse deltagarna med en händelserik upplevelse bestående av olika interaktiva moment. Det kan handla om att ta del av workshops och lösa dilemman, likaväl som att interagera med kollegorna för att lösa roliga quiz.
När dagen är slut vill vi att alla deltagare ska förstå inte bara Vad – utan även Varför. Det kommer att trigga igång rätt attityd och rätt sorts beteenden, vilket förser er med en av de mest värdefulla tillgångar ett företag kan besitta; nämligen framtida ambassadörer för er företagskultur.

Nästa steg

Kontakta oss för mer information

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement

FAQ

Kan onboarding / introduktionsdagen skräddarsys?

Ja, vi skräddarsyr alltid programmen efter er organisation.

Vad kostar ett virtuellt introduktionsprogram?

Det beror på antal deltagare, mängd av innehåll etc. Vanligtvis tar vi en uppstartskostnad följt av en avgift per deltagare.

Går det att köra på andra språk än svenska?

Ja, det går utmärkt.

Går det bra att testa en demo?

Självklart, det är bara att höra av dig till oss.

Vilka kunder jobbar vi med?

Kontakta oss

Jag vill veta mer

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement