Virtual Onboarding Game

Introducera Kulturen, Värderingarna & ert sätt att arbeta för de nyanställda

Vi hjälper våra kunder att kommunicera och förankra de viktigaste komponenterna av Onboarding processen: Kulturen, Värderingarna samt ert sätt att arbeta

Den perfekta introduktionen

Onboarding Game är ett roligt och engagerande sätt att introducera företag på. Spelets huvudsakliga fokus ligger på att ge de nyanställda en så bra förståelse som möjligt för mer komplexa ämnen såsom företagets vision, strategi samt dess kultur och värderingar. Denna förståelse skapas genom ett flertal interaktiva diskussioner och dilemman.

Vi förvandlar er Powerpoint till ett övertygande spel

Få en förståelse för organisationen, lär känna nya kollegor och tävla tillsammans i att lösa roliga utmaningar. Onboarding Game är designat för att förse de nyanställda med energi och engagemang redan från dag 1. Vi använder oss av beprövade gamification-tekniker, och skräddarsyr alltid spelet utifrån er organisation.

Hur Onboarding Game fungerar

Spelet körs i mindre grupper, där deltagarna är uppkopplade till ett videomöte. Spelets format möjliggör att alla deltagare aktivt deltar – vilket också är nyckeln till lärande. Spelet förmedlar information, det främjar gruppdiskussioner och utmanar deltagarna med verklighetstrogna dilemman. De möts också av skräddarsydd trivia som adderar ett roligt tävlingsmoment.

Typiskt sett kan spelet köras på två olika sätt; antingen som en del av en virtuell introduktionsdag, alternativt att nyanställda enbart tar del av spelet då de börjar. Då spelet är helt digitalt kan all data som kommer in gå att följa live via dashboards.

Delta virtuellt via Zoom/Teams/Meet etc.

Deltagarna behöver vara uppkopplade till ett videomöte i exempelvis Zoom eller Teams, där Onboarding Game sedan körs i mindre grupper, eller breakouts, om 3-5 personer.

En lagledare ansvarar för att köra spelet i sin webbläsare, där hon eller han delar sin skärm med det resterande laget så att alla kan se och höra. Vi stödjer alla videokonferenssystem (t.ex. Zoom, Teams och Meet), och ni behöver inte ladda ner någon app eller dylikt.

Vad vi hjälper till att åstadkomma

1. En perfekt introduktion till företagets Vision, Strategi & Kultur
2. Låter varje deltagare aktivt komma med input & feedback
3. För samman personer från olika platser & kontor
4. Kan köras virtuellt från valfri plats
5. Ett roligt & engagerande format
6. Ett mätbart resultat

Spelet skräddarsys efter er organisation

Spelet kommer att skräddarsys helt och hållet efter er organisation och era önskemål. Vissa kunder väljer att köra Onboarding Game som en generell introduktion, medans andra väljer att fokusera spelet på en eller två huvudområden.
Vanligtvis behandlar spelet något av följande ämnen:

– Generell Introduktion
– Kultur, Värderingar & Beteenden
– Vision & Strategi
– Organisationsstruktur
– Kunden / Kundresan
– Produkter/Tjänster/Lösningar

Onboarding Programme

Följ utvecklingen live

Spelet är helt och hållet digitalt, vilket gör att all data som kommer in från deltagarna kan följas i realtid via dashboards.
Det gör det möjligt att i direkt anslutning till spelet visa upp data, tydliggöra det som behövs eller lägga ytterligare betoning på ert budskap.

Du kan även följa aggregerad data från samtliga sessioner av Onboarding Game för att få en helhetsöverblick eller för att identifiera skillnader över tid.

– Analysera nivån av förståelse
– Samla på dig insikter från de anställda
– Jämför länder, divisioner, team, funktioner etc.
– Sålla ner till enskilda svar

Varför Onboarding Game är så bra på att skapa Engagemang

Spelet strävar efter att förse deltagarna med en djupare förståelse för hur företaget ser ut och fungerar. Viktigt att poängtera är att spelet inte enbart informerar om företaget, utan det uppmanar även till diskussion inom laget och peer-2-peer learning. Onboarding Game ser även till att nyanställda lär känna varandra på ett lättsamt sätt, där de får möjlighet att dela nyfunna insikter sinsimellan.

Kontakta oss för mer information!

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement

Våra Onboarding-lösningar

Onboarding Welcome App

Lär känna företaget från dag 1 på ett Engagerande & Personligt sätt

  • Känn dig välkommen
  • Förstå Organisationen & Kulturen
  • Få hjälp att bygga det personliga nätverket
Mer

Onboarding Game

Skapa en förståelse för Kulturen, Värderingarna & ert sätt att jobba

  • Förstå Kulturen & Värderingarna
  • Lär känna nya kollegor
  • Bli en del av organisationen
Mer

Virtuella Introduktionsdagar

Gör era introduktionsdagar Engagerande & Interaktiva

  • Diskussioner, Dilemman, Workshops
  • Engagerade Teamaktiviteter
  • Digitalt & Mätbart
Mer

Nästa steg

Hur vi kan hjälpa till

live launch experts

Engagemang i okus

Allt vi gör har Engagemang & användarvänlighet i fokus.

Skräddarsytt efter era behov

Alla våra lösningar anpassas för att matcha exakt det ni vill ha.

Tolv års erfarenhet

Efter att ha skapat engagemang för över en miljon personer så har vi lärt oss en hel del om vad som funkar bra och inte.

personal support throughout project

Personlig support

Vår personal gör alltid sitt bästa för att ni ska lyckas. Ibland är vi med på plats under en Onboarding-dag, likaväl som att vi kan ge stöd från distans om ni kör i egen regi.

Egen teknik

All vår teknik är utvecklad in-house med ett tydligt syfte – att hjälpa er att göra introduktion för nyanställda så engagerande som möjligt.

data & analytics

Data och beslutsunderlag

På våra dashboards kan du följa deltagarna framsteg i realtid. Analysera hur väl de nya medarbetarna tar till sig information, lär känna rätt folk och vilken grad av engagemang de visar. Jämför statistik mellan länder, avdelningar, team och individer.

Hör av dig till oss för mer information!

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement

FAQ

Kan Onboarding Game skräddarsys?

Ja, vi skräddarsyr alltid spelet efter er organisation.

Vad kostar det?

Det beror på antalet deltagare, hur mycket innehåll ni vill förmedla etc. Vanligtvis tar vi en startavgift följt av en kostnad per deltagare.

Går det att spela på andra språk än svenska?

Ja, det går bra!

Finns det möjlighet att testa en demo?

Självklart! Hör av dig till oss så kan du få en demo.

Vilka kunder hjälper vi?

Kontakta oss

Jag vill veta mer

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement