Onboarding

Introduktionsprogram för nyanställda med fokus på Engagemang & Företagskultur

Hjälp nya medarbetare förstå kulturen, värderingarna och ert sätt att jobba

Våra onboarding-lösningar

Onboarding Welcome App

Lär känna företaget från dag 1 på ett engagerande och personligt sätt

 • Känn dig välkommen
 • Förstå organisationen och kulturen
 • Få hjälp att bygga personliga nätverket
Mer

Onboarding Game

Ett roligt sätt att lära känna kulturen, värderingarna och ert sätt att jobba

 • Förstå kulturen och värderingarna
 • Lär känna de nya kollegorna
 • Passar perfekt på introdagar
Mer

Introduktionsdagar för nyanställda

how to boost engagement

Gör era introduktionsdagar mer
engagerande och interaktiva

 • Mer engagemang
 • Mer interaktvitiet
 • Digitalt och mätbart
Mer

Varför ett bra onboardingprogram är viktigt

Forskning visar att de första tre månaderna är avgörande för att engagera och behålla nya anställda. En dålig förståelse av företagskulturen är en av de vanligaste orsakerna till att nyanställda väljer att lämna organisationen. Att snabbt få nya medarbetare att förstå kultur och arbetssätt får inte bara fler personer att stanna kvar, det höjer även produktiviteten.

Vad ni får ut av ett väl utformat introduktionsprogram

Att ta fram ett engagerande och välstrukturerat onboarding-program är ett av de bästa sätten att minska personalomsättningen och skapa engagemang. Forskning tyder på att bra onboarding kan ge:

+58 % fler medarbetare som jobbar kvar efter tre år
+50 % högre produktivitet för nya medarbetare
+20 % ökning av anställdas engagemang

Det är dock enbart 12 % av medarbetarna som tycker att deras organisation är bra på att introducera nyanställda. Hade det varit intressant att diskutera hur er onboarding kan lyfta till nästa nivå?

Vad sägs om en digital och engagerande Onboarding-upplevelse?

– Vårt program syftar till att ge medarbetarna en rolig, effektiv och skalbar introduktion.

– Vi hjälper till att skräddarsy allt efter era behov och ni kan välja enskilda delar eller helt Onboarding-program.

– Vår strategi är att kombinera det digitala med personliga möten och roliga aktiviteter för att maximera engagemanget.

Kontakta oss för mer information!

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement

Våra onboarding-lösningar

Onboarding Welcome App

Onboarding-appen hjälper nyanställda att känna sig välkomna, och lära känna sin nya arbetsplats redan från den dagen de skriver på anställningsavtalet. Appen skräddarsys helt till era behov och driver introduktionsprocessen på hela företaget på ett automatisk och smidigt sätt. Appen avlastar HR och linjechefer, och säkerställer att alla nya medarbetare får exakt samma förståelse och upplevelse.

Onboarding App är framtagen för att vara rolig och enkel att använda. Syftet är att förstärka lärandet och uppmuntra till konkreta handlingar under de inledande 2-6 veckorna. Appen ersätter inte en plattform för e-learning, den är snarare ett komplement.

All data som kommer in kan ses i realtid på dashboards så ni kan följa hur bra kulturen har satt sig. Appen körs på smartphones eller bärbara datorer och kräver ingen nerladdning, det räcker med en länk. Läs mer.

Onboarding Game

Vårt Onboarding Game är ett roligt och engagerande sätt att introducera företaget för nya medarbetare. Spelets fokus ligger på att förstå de svåraste ämnena – som vision, strategi, företagskultur och värderingar – genom diskussioner och dilemman.

Lär om organisationen, interagera med kollegor, ta bilder och tävla i roliga, informativa frågesporter. Allt är designat för att ge era nyanställa energi med hjälp av beprövade gamification-tekniker. Spelet anpassas alltid till er organisation. Läs mer.

Interaktiv onboarding- och introduktionsdag

Samlar ni nyanställda för att genomföra onboarding-dagar? Vill ni förvandla dem från passiva åhörare till aktiva deltagare?

Under ett av våra ”Active Meetings” används en kombination av gruppdiskussioner, fallstudier, brädspel och surfplattor för att hjälpa de anställda att förstå verksamheten. Genom att integrera korta, interaktiva gruppdiskussioner kan ni ställa centrala frågor och få de nya medarbetarna att diskutera sinsemellan i smågrupper. Det är så kallad peer-2-peer-learning och är extra effektivt när personer är nya och inte komfortabla att ställa frågor inför hela gruppen.

All data som samlas in kan följas i realtid så att ni direkt kan bedöma hur väl budskapet har nått fram och hitta ämnen som behöver förtydligas. Läs mer.

1

Personalomsättning

Vi tappar folk redan efter ett par månader

2

Enhetlighet

Våra nya medarbetare får inte samma introduktion

3

Minska arbetsbördan

Vi vill minska arbetsbelastningen för HR och cheferna

Utmaningar vi hjälper till med

4

Främja rätt beteenden

Vi vill förändra vår kultur – och börja med de nyanställda

5

Ett varmt välkomnande

Nyanställda får inte tillräcklig uppmärksamhet när de börjar

6

Effektivitet

Vi vill att nya medarbetare ska bli produktiva snabbare

Nästa steg

Ta kontakt för mer information!

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement

Varför välja Green Hat People?

live launch experts

Engagemang i fokus

Allt vi gör har engagemang och användarvänlighet i fokus.

Skräddarsytt efter era behov

Alla våra lösningar anpassas för att matcha exakt det ni vill ha.

Tolv års erfarenhet

Efter att ha skapat engagemang för över en miljon personer så har vi lärt oss en del om vad som funkar bra och inte.

Egen teknik

All vår teknik är utvecklad in-house, med ett tydligt syfte – att hjälpa er att göra introduktion för nyanställda så engagerande som möjligt.

data & analytics

Data och beslutsunderlag

På våra dashboards kan du följa deltagarna framsteg i realtid. Analysera hur väl de nya medarbetarna tar till sig information, lär känna rätt folk och vilken grad av engagemang de visar. Jämför statistik mellan länder, avdelningar, team och individer.

Personlig support

Vår personal gör sitt allra bästa för att ni ska lyckas. Ibland är vi med på plats under en onboarding-dag eller så ger vi stöd från distans om ni kör i egen regi.

Våra onboarding-lösningar

Onboarding Welcome App

Engagera nya medarbetare,
direkt från start och konsekvent

 • Ett varmt välkomnande
 • Förstå organisationen
 • Börja bygg ett personligt nätverk
Mer

Onboarding Game

Ett roligt sätt att introducera företaget
för nya medarbetare

 • Förstå visionen och strategin
 • Diskutera kulturen och värderingarna
 • Lär mer om organisationen
Mer

Introduktionsdagar

how to boost engagement

Gör era introduktionsdagar mer
engagerande och interaktiva

 • Diskussioner, dilemman, workshops
 • Engagerande gruppaktiviteter
 • Digitalt och mätbart
Mer

Vilka kunder hjälper vi?

Kontakta oss

Jag vill veta mer

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement