Börja leva värderingarna

Lev som era värderingar lär med hjälp av ett löpande utbildningsprogram

Nyckeln är att identifiera rätt ageranden och därefter implementera dem. Så här gör ni.

Hur konkretiserar vi värderingar och ageranden?

Efter en framgångsrik lansering av era värderingar vill ni att de ska återspeglas i hur ni agerar. Bästa sättet att börja leva som värderingarna lär är att identifiera ageranden som överensstämmer med dem. Om medarbetare inte agerar i enlighet med värderingarna på arbetsplatsen kommer ingenting att förändras. Vi har tagit fram en serie workshops och spel för att identifiera rätt ageranden så att medarbetarna får en praktisk och konkret förståelse för dem.

Workshop för att definiera ageranden

Första steget är vanligtvis att ta värderingarna från att vara inspirerande till att bli något mer konkret. Vad innebär värderingarna i praktiken, hur styr de vårt agerande och beteende? Det är just detta som workshopen är avsedd att besvara, och för att maximera både acceptans och engagemang bidrar era medarbetare till en stor del av processen.

Workshopen tar omkring två timmar och genomförs i små grupper med 3-6 personer. Syftet är att skapa diskussioner och att samla ett stort antal konkreta exempel på hur ni agerar, från alla delar av organisationen. Eftersom workshopen genomförs på laptops eller surfplattor kan allting spåras live på er kontrollpanel. Ledningsgruppen kan sedan förfina underlaget och formulera de ”officiella” svaren.

Workshopen kan genomföras av er själva, i hela organisationen, med hjälp av laptops eller surfplattor. Vi erbjuder support och kommer att skräddarsy workshopen så att den passar era behov.

Values Boosters-appen

Values Booster är en app som hjälper medarbetarna att förverkliga värderingarna i ett tävlingsformat. Även om appen är enkel att använda så innehåller den avancerade gamification-tekniker och vi anpassar den helt efter er organisation

Logga ageranden och vinn tillsammans

Först bestämmer vi mellan tre och fem nyckelageranden som konkret representerar värderingarna i praktiken. Vi delar sedan upp deltagarna i lag som tävlar i att förverkliga värderingarna. När någon agerar så loggar de det i webbappen, tar ett foto och samlar poäng till sig och/eller sitt lag. Allting spåras i realtid på topplistor som enkelt kan nås via smartphones, laptops eller informationsskärmar i företaget.

Puls-enkäter

Vi hjälper er mäta och följa hur er organisation presterar och hur medarbetarna känner om kulturen och värderingarna. Med Puls-enkäter kan ni fråga medarbetarna på vecko- eller månadsbasis, i stället för en gång om året. Resultatet från enkäterna visas i er kontrollpanel så att ni direkt kan se alla förändringar. Enkäterna distribueras till medarbetarna med hjälp av e-post eller sms.

Teambuilding-aktiviteter – Escape Game: Lockdown

Lockdown är ett fängslande och interaktivt Escape Game. Deltagarna blir ”inlåsta” i ett rum och får 60 minuter på sig att lösa kluriga uppdrag som är kopplade till er kultur och era värderingar. Spelet spelas i lag med 4-6 deltagare, med hjälp av surfplattor eller laptops och tillhörande rekvisita. Efter hand som teamet tar sig fram i spelet så öppnas fler nivåer, med ökad svårighetsgrad. Syftet är att lösa utmaningar, samla bokstäver och till slut hitta lösenordet som behövs för att kunna ta sig ut.

Att kommunicera ett budskap genom ett spel är ett utmärkt sätt att driva engagemang. Lockdown kan spelas var som helst, kräver inte individuella rum och är helt anpassningsbart.

Jag vill veta mer

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement

Tidsramar och förberedelser

Alla våra Our Bring to Life Solutions är baserade på mallar för att enkelt kunna anpassas och kan snabbt lanseras. Våra kunder är av alla storlekar och finns i alla branscher. Kontakta oss för mer information eller för att få en online-demonstration.

Tekniken

Workshops och spel är webbaserade, så det behövs inte laddas ner några program. De fungerar på alla enheter med webbanslutning, som smartphones, datorer och surfplattor.

Följ upp med fler engagerande aktivitetsmoduler för team och individer

Värderingar är inget man lär sig ensam vid sitt skrivbord. Vi har en uppsättning smarta och roliga aktiviteter som knyter an till kärnvärderingar och ageranden, och som låter medarbetarna uppleva och uttrycka dem tillsammans. Spelen och aktiviteterna kan enkelt integreras i er normala mötesstruktur vid årliga personalmöten, medarbetarmöten eller lokala avdelningsmöten.

live launch experts

Lansera i hela organisationen

Innan ni lanserar bland tusentals medarbetare i flera länder är vårt råd att ni börjar med en pilotövning för ledningsgruppen, eller på en enda anläggning. Vi gör därefter anpassningar i enlighet med återkopplingen för att säkerställa att lanseringen blir så bra som möjligt. Vissa kunder föredrar en samtidig lansering i hela världen, medan andra lanserar med hjälp av en roadshow.

Vårt erbjudande: ett fullständigt program eller fristående moduler

Förlansering

Mät nuläget och ta fram en plan för att lansera kultur och värderingar

 • Samsyn i ledningsgruppen
 • Mät kultur och värderingar
 • Hitta rätt KPI:er
Mer info

Lansera eller engagera

Lansera och introducera värderingarna genom engagerande spel och workshops.

 • Värderingsspelet
 • Lanseringspaket
 • Följ i realtid på kontrollpaneler
Mer info

Förverkliga

Realisera värderingarna med hjälp av den senaste tekniken, lärande i mikroformat och gamification.

 • Beteende-workshops
 • Dilemman och fallstudier
 • Skalbart mikroformat för lärande
Mer info

Onboarding

Hjälp nya medarbetare förstå ert företag, kulturen och värderingarna från dag ett.

 • Spel som ni administrerar
 • Teambyggande aktiviteter
 • ”Live the Culture”-app
Mer info

Kontakta oss för mer information!

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement

Vilka arbetar vi med?

Kontakta oss

Jag vill veta mer

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement