Lansera eller förnya engagemanget för kultur och värderingar

Engagerande

Digitalt

Mätbart

Green Hat People hjälper organisationer lansera och integrera kultur och värderingar på engagerande och mätbara sätt genom spel, appar, workshops och modern teknik. Varje lansering är unik, så vi anpassar alltid innehållet för att uppfylla era mål och behov. Våra lösningar är redo att lanseras efter en eller ett par veckor, beroende på komplexitet.

Värderingsspelet

Konkretisera det abstrakta

Värderingar är svåra att kommunicera. Vi hjälper er göra dem mer påtagliga och kopplar dem till era medarbetares vardagliga arbetsuppgifter på ett engagerande sätt.

Varför ett spel?

Vi menar att ett spel är bästa sättet att kommunicera värderingar. Livliga gruppdiskussioner hjälper människor att få en samsyn kring vad värderingarna innebär – de skapas enklare med spelmekanik.

Hur fungerar spelet?

Spelet spelas i grupper om mellan tre och sex personer med hjälp av datorer, smartphones eller surfplattor och en spelplan. Välj mellan att låta vår personal leda spelet åt er, eller sköt det själva.

Det finns tre huvudkategorier i spelet, bland annat frågesport och dilemman som skapar intensiva gruppdiskussioner. Speltiden är mellan 60-75 minuter.

Fallstudier och dilemman

Grunden i spelet är ett antal realistiska fallstudier som anpassas till er situtation. När värderingarna appliceras i deltagarnas egen vardag blir förståelsen mycket större. Vi har en bank med över 100 fallstudier att inspireras av.

Trivia

Vi kompletterar med lättsamma avbrott i form av roliga quizzar som ger möjligheter till skratt och knyter sociala band.

Gruppdiskussioner

För att skapa samsyn mellan deltagarna ställer vi massor av frågor om värderingar, agerande och organisationen. All data används sedan i utvärderingen.

Kontakta oss för mer information!

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement

Vad gör Värderingsspelet unikt?

live launch experts

Ett nytt, engagerande sätt att kommunicera

Till skillnad från PowerPoint-presentationer och traditionella, analoga företagsspel så erbjuder vårt Värderingsspel en modern, dynamisk upplevelse som medarbetarna verkligen tycker om.

Spelet går att anpassa till er unika kultur och kan enkelt genomföras i hela organisationen.

Tekniken driver spelet

Spelet är digitalt, inifrån och ut, och spelas med hjälp av surfplattor eller datorer. Ni kan enkelt anpassa spelet och skapa olika versioner för olika team, funktioner eller platser. Vi kan också hjälpa till med att översätta spelet till andra språk.

data & analytics

Utvärdera med realtidsdata

Så snart spelet startar ställer vi frågor på surfplattorna, och svaren sparas direkt när de kommer in till våra spelservrar. Dataflödet är väldigt användarvänligt och designat för att enkelt kunna analyseras. Under spelet spenderar ni tid med att välja ut de delar i tycker är viktiga och kan förbereda för den sammanfattande presentation som hålls direkt efteråt. Under sammanfattningen kan informationen visas på en skärm för att underlätta bra diskussioner och reflektioner om bästa praxis som förstärker ert budskap. Vi rekommenderar att man lägger omkring 10-20 minuter på sammanfattningen.

Specialdesignad spelplan

Vi tycker om att kombinera avancerad digital teknik med det konkreta och handfasta. De flesta av våra kunder använder en spelplan som leder spelarna visuellt genom spelet. Att ha något fysiskt att samlas kring förbättrar upplevelsen.

Hur vi kan hjälpa till

Tolv års erfarenhet

Efter att ha mött över 1 000 000 deltagare vet vi vad som fungerar bra och vad som inte riktigt lyfter. Vi hjälper er hitta en lösning som passar era behov.

Färdiga moduler

Vi har ett brett utbud av färdiga spel, workshops, enkäter och kontrollpaneler, alla framtagna för att underlätta en engagerande lansering och implementation.

live launch experts

Lanseringsexperter

Vi har bred erfarenhet av att hjälpa kunder nå fram med sitt budskap på ett engagerande sätt vid möten och events.

scalable distribution

Skalbar distribution

Vill ni rulla ut värderingarna till hela organisationen? Med vår teknikplattform får ni ett kostnadseffektivt sätt genom att göra mycket av arbetet själva.

data & analytics

Data och analys

Vi hjälper till att konfigurera kontrollpaneler så att ni kan följa er lansering i realtid. Följ nivåerna på deltagande och engagemang, och jämför vad medarbetarna tycker i olika länder, avdelningar, team, funktioner m.m.

Egenutvecklad teknik

All vår teknik utvecklas av oss själva och har ett och samma syfte – att hjälpa er lansera och implementera era initiativ på bästa möjliga sätt.

personal support throughout project

Personlig support genom hela projektet

Våra medarbetare kommer att göra allt för att ni ska lyckas. Antingen finns vi med på plats under evenemangen, eller på distans som stöd till en lansering ni sköter själva.

Kontakta oss för mer information!

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement

Hur kan en typisk lansering se ut?

Förlanserings-webbapp

Få era medarbetare att tänka kring företagets kultur och värderingar genom att skicka ut en webb-app några dagar före lanseringen. Där kan ni ställa frågor till era medarbetare på ett enkelt och underhållande sätt, samtidigt som det väcker intresse och skapar nyfikenhet. Genom att ställa rätt frågor får ni en bra förståelse för medarbetarnas medvetenhet och vilka svårigheter de ser. Denna grundläggande information är också värdefull när ni börjar följa utvecklingen över tid. Appen kräver ingen nerladdning och körs på smartphones eller datorer. Det räcker med att skicka en länk.

Workshop för chefer om värderingslansering

Att få acceptans från era chefer är avgörande för en framgångsrik lansering. Det får ni med hjälp av vår halvdagsworkshop.

Första steget är att få förståelse för ”Varför”. Hur hjälper värderingarna er organisation nå sina mål? Det andra steget är att få samsyn om vad värderingarna egentligen betyder, genom att spela Värderingsspelet i mindre grupper. Efter det fortsätter vi med att få personliga åtaganden från varje individ. Vi hjälper dem sätta personliga mål, planera de steg som krävs och tillhandahåller verktyg i form för att följa upp framstegen i form av en app.

Utrullning i hela organisationen

Vi har lång erfarenhet av att facilitera lanseringar, nationellt och globalt. Spelen kan köras i er egen regi, som en roadshow eller med support på distans. Välj det som passar bäst: laptops, smartphones eller surfplattor. Distributionen är enkel – skicka en länk per e-post.

Vi erbjuder också ett verktygskit för lanseringen och workshops där vi ”utbildar utbildaren” så att implementationen blir framgångsrik.

Hela lanseringen kan följas i realtid på kontrollpaneler, så att ni kan se utvecklingen över tid.

Anpassning

Varje lansering är annorlunda och vi hjälper er alltid att skräddarsy spelet så att det passar er organisation. Vi har många mallar och exempel för att underlätta arbetet och spara er tid.

För företag som har medarbetare från vitt skilda kulturer kan vi hjälpa till att skapa olika versioner av spelet.

Vad ni får ut av spelet

– Ökad medvetenhet genom att kommunicera värderingarna på ett roligt och engagerande sätt.

– Fullständig samsyn kring vad värderingarna innebär i praktiken.

– Realtidsdata på kontrollpaneler som hjälper er förstå vad medarbetarna tycker och känner, hur de tolkar värderingarna och vad som är nästa steg.

FAQ:er

Hur lång tid tar spelet?

Omkring 1,5 timme plus sammanfattning, men tiden kan anpassas.

Kan vi genomföra spelet själva?

Ja, fråga efter våra DIY-lösningar.

Hur lång förberedelsetid krävs?

Mellan en och två veckor.

Finns det ett minimipris?

Ja, projekt kostar från 35 000 kr.

Finns det ett minsta antal deltagare?

Nej, men vi har ett minimipris.

Vilken teknik används?

Webbappar, surfplattor, laptops – allt beroende på plats och behov.

Vårt erbjudande: ett fullständigt program eller fristående moduler

Förlansering

Mät nuläget och ta fram en plan för att lansera kultur och värderingar

 • Samsyn i ledningsgruppen
 • Mät kultur och värderingar
 • Hitta rätt KPI:er
Mer info

Lansera eller engagera

Lansera och introducera värderingarna genom engagerande spel och workshops.

 • Värderingsspelet
 • Lanseringspaket
 • Följ i realtid på kontrollpaneler
Mer info

Förverkliga

Realisera värderingarna med hjälp av den senaste tekniken, lärande i mikroformat och gamification.

 • Beteende-workshops
 • Dilemman och fallstudier
 • Skalbart mikroformat för lärande
Mer info

Onboarding

Hjälp nya medarbetare förstå ert företag, kulturen och värderingarna från dag ett.

 • Spel som ni administrerar
 • Teambyggande aktiviteter
 • ”Live the Culture”-app
Mer info

Kontakta oss för mer information!

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement

Vilka arbetar vi med?

Kontakta oss

Jag vill veta mer

Jag vill gärna få nyhetsbrev om Onboarding & Employee Engagement