Kan sterke kjerneverdier minske personalutskiftning?

mars 6, 2018
Written by: Knut Skille

 

Personalutskiftning koster, noe som gjør at mange bedrifter prøver å holde seg til et visst nøkkelpersonell. I en studie gjennomført av Oxford Economics i 2014 viser det seg at den gjennomsnittlige kostnaden for en arbeidsgiver å erstatte en ansatt er over 30 000 pund. I 2018 vil kostnaden trolig være enda høyere. Den største andelen av denne kostnaden kan kobles til den tapte produktiviteten som oppstår før den nyansatte rekker å komme inn i arbeidet på en mer omfattende måte. Denne prosessen tar i gjennomsnitt 28 uker.

’87 prosent av HR-sjefer anser et godt bevart personell som kritisk eller av høy prioritet over de neste 5 årene.’ [1]

Det er ikke bare de finansielle konsekvensene som kan skade en bedrift eller organisasjon. Å miste betydningsfullt nøkkelpersonell kan skape mange komplikasjoner i en organisasjon som for eksempel usikre medarbeidere, tap av kompetanse, samt ustabile arbeidsgrupper. Disse problemene kan til slutt påvirke helheten i selskapet. Å tiltrekke seg og rekruttere lovende personell på en suksessfull måte er bare en liten del av dette puslespillet. Å lykkes i å opprettholde og ta vare på viktig personell er avgjørende for din organisasjons langsiktige velferd.

‘Det er 59 prosent mindre sannsynlig at ansatte som er “engasjert og under utvikling” søker etter en ny jobb i et annet firma innen de kommende 12 månedene.’ [2]

Engasjerte ansatte omfavner sin organisasjons verdier og strever etter å støtte organisasjonen i sitt oppdrag og sine målsetninger. De opplever at det finnes en personlig kobling til arbeidsgiveres verdier som både er motiverende og betydningsfull. Deres emosjonelle investering leder til et høyere nivå av lojalitet mot arbeidsgiveren og organisasjonen. Det er mindre sannsynlig at disse ansatte søker andre muligheter utenfor organisasjonen, noe som resulterer i mindre personalutskiftning.

‘Å dele en arbeidsgivers kjerneverdier er en ledende måte å øke engasjementet blant de ansatte.’


Verdier er viktig!

En internasjonal undersøkelse av 91 mulige faktorer gjort av Right Management mener at personlig forpliktelse til arbeidsgiverens verdier er den største drivkraften av de ansattes engasjement.

Verdier har fått en stadig viktigere rolle som en tilnærming organisasjoner bruker for å skape og forme sin visjon og bedriftskultur. Å ha tydelige verdier er et avgjørende verktøy når man skal ta beslutninger, ved informasjon om selskapets identitet til kunder og klienter samt for å tiltrekke og bevare dedikerte ansatte.
Mens organisasjoner legger stadig mer tid og engasjement på å identifisere og definere sine verdier så er det mange som mislykkes med å inkorporere disse verdiene på arbeidsplassen og i det daglige arbeidet. Dette bidrar til at arbeidet med å skape og forme verdiene blir bortkastet tid og i verste fall et sløseri av verdifulle ressurser. 

Å implementere verdier er en investering som kommer til å spare organisasjonen den kostnaden som rekrutering og onboarding står for. Ansatte som omfavner dine verdier er dine fremste ambassadører og tilhengere. Verdier kan derimot ikke implementeres ved bruk av intranett eller nyhetsbrev. Les om en helt ny måte å implementere verdiene deres her.


[1] Kronos Incorporated – Employee Engagement Series
[2] Gallup – Engagement and Wellbeing

 

Om Green Hat People

I Green Hat People kombinerer vi våre innovative løsninger med den nyeste teknologien og gamification for å stimulere dine ansatte og skape engasjement rundt deres verdier på alle nivåer. Vår løsning kan enkelt kombineres med ditt skreddersydde program i tillegg til å gi deg sanntidsoppdateringer på hvordan deres verdier tas imot og oppfattes av dine ansatte. Vi hjelper kunder over hele verden i ulike bransjer uten et maks antall deltakere. Vårt interaktive program hjelper deg å nå dine mål på en måte som de ansatte kommer til å elske. Alt fra å definere, introdusere og evaluere dine verdier til å integrere verdiene slik at de ansatte etterlever verdiene i hverdagen. Les mer om ”verdispillet” her.

 

 

Comments are closed