Kundefokus

Det skal handle om kundene

I want to know moreRead more

Book en gruppeøvelse som får medarbeiderne til å tenke via et kundeperspektiv.

Mål med øvelsen: Få medarbeiderne til å dele erfaring og innsikt i problemer og  kundeutfordringer.

1. Diskutere egne opplevelser ved å være kunder (15 min) 

Gruppene endrer tankemønster ved å diskutere hva man anser som viktigst i kommunikasjon med kunder. Gruppene skal velge et reelt selskap og foreslå forbedringer ved å skrive en kort melding til selskapets ledelse.

Konkusjoner blir trukket frem gjennom hva som generelt er ansett som det viktigste å vurdere når man fremmer et produkt/tjeneste til kundene sine.

2. Hva har vi glemt? (10 min)

Basert på diskusjon i del 1 utfordres deltakerne til å identifisere hva eget foretak trenger å forbedre når det kommer til sine kunder.

3. Avstemming (15 min)

Gruppene brainstormer om innovasjon som som kan utvikles for å møte kundenes behov og løse foretakets problemer.  Ideene er dokumentert og sendt inn. Alle gruppene skal stemme på det som har kommet inn. Når stemmene er talt opp, blir ideene publisert.

4. Implementeringsplan (valgfritt)

Gruppene skal lage en plan for implementeringen av noen av de populære ideene. Ufordringer identifiserers og stegvise mål skal dokumenteres.

100 inspirerende workshops-spørsmål

Engasjement gjennom diskusjon- og gruppeoppgaver Les mer

Samarbeid

Gruppeøvelse der dere identifiserer og løser et konkret samarbeidsproblem Les mer

Verdispill

Tilpassede case skaper bedre forståelse og aksept Les mer

Deadline

Utfordrende logistikkspill Les mer