Hvorfor er kjerneverdier så viktige for en bedrift?

august 23, 2018
Written by: Knut Skille

 

Hvis du går suksessrike bedrifter nærmere etter i sømmene, oppdager du at de har satt av betydelig med tid og ressurser til å identifisere, beskrive og innarbeide kjerneverdiene sine.

Men hva kom først? Har disse bedriftene lykkes fordi de følger kjerneverdiene sine, eller hadde de alt lyktes før de innarbeidet dem? Er dette en «høna eller egget»-situasjon? Det faktum at selskaper som Amazon, Facebook, Apple, BP og Netflix legger så stor vekt på kjerneverdiene sine, er én pekepinn på hvor viktige de er for suksess.

På spørsmål om hva han ville gjort annerledes hvis han skulle ha startet selskapet sitt på nytt, sa Tony Hsieh, adm.dir. for den amerikanske detaljisten Zappos:

Hvis jeg kunne ha oppfunnet Zappos på nytt, ville jeg ha definert verdiene våre fra dag én. Vi hadde ikke alltid verdiene på plass. De ble først rullet ut for rundt fem år siden.

 

Virksomheten hans ble nylig kjøpt av Amazon for 1,2 milliarder dollar, så det faktum at dette er noe han ville gjort annerledes, er verdt å merke seg. Her er tre viktige argumenter for å være tro mot bedriftens kjerneverdier:

For å rekruttere og holde på talenter

Netflix har publisert en lettforståelig, men likevel omfattende beskrivelse av verdiene sine på nettsiden sin. Her formidler de bedriftens etos, formål og ambisjoner. De gir en tydelig og grundig innføring i hva det betyr å være Netflix’ medarbeider, partner eller kunde.

Netflix tilsetter og sier opp folk basert på kjerneverdiene sine. Det sikrer at de tiltrekker seg personer som deler deres verdier og ønsker å hjelpe selskapet med å oppnå visjonen sin. Hvis du ikke opprettholder kjerneverdiene, risikerer du å rekruttere feil kandidater. Dette kan resultere i høy gjennomtrekk av medarbeidere, eller medarbeidere som er uengasjerte og mangler motivasjon.

Ta riktige beslutninger

Hvis bedriften din virkelig følger kjerneverdiene, er det enkelt å ta beslutninger. La oss si at du skal gi en kunde et pristilbud for en stor jobb. Kunden forsøker å presse ned prisen. Du vet at for å kunne levere et godt stykke arbeid, kan du ikke ta snarveier eller bruke mindre tid på jobben. På den andre siden vil du ikke takke nei til jobben og miste kunden. Hvis en av kjerneverdiene dine er integritet, vil du straks innse at hvis du går ned i pris, kan du ikke sette av nødvendig tid til å levere et arbeid du kan være stolt av. Når du lar kjerneverdiene vise vei, blir valget innlysende.

Bevar konkurransefordelen

Hvis du kun fokuserer på pris, går det fort skeis når du skal skille tjenesten eller produktet ditt fra konkurrentenes tilbud. Dagens kunder ønsker seg mer fra bedrifter. Kommer du alltid til å holde det du lover, og til lovet tid? Gir du tilbake til lokalsamfunnet? Er du miljøbevisst? Bedrifter som innarbeider kjerneverdiene sine, tiltrekker seg kunder som liker disse verdiene.

Kjerneverdiene er ditt fremste salgsargument!

Det er vel og bra å diskutere og lage lister over bedriftens kjerneverdier, men hvis du ikke holder deg til dem, holdes bedriften tilbake. For å sikre at verdiene gjennomsyrer alle nivåer av organisasjonen, er vellykket implementering nøkkelen. Her kan spillifisering være et virkningsfullt verktøy. Vår innovative løsning utnytter den nyeste teknologien for å innarbeide kjerneverdiene dine. Dette gjøres ved å engasjere og forene arbeidsstyrken. Vi hjelper bedrifter til hele tiden å gjøre teamene sine oppmerksom på bedriftens verdier ved å implementere dem på en morsom og engasjerende måte.

For en løsning for implementering av kjerneverdier med målbare resultater, ta kontakt med Green Hat People i dag.