Hva er kjerneverdier, og hvorfor er de avgjørende for din organisasjon?

august 23, 2018
Written by: Knut Skille

 

Kjerneverdier defineres som det grunnleggende tankesettet til en person eller organisasjon. De er veiledende prinsipper som former oppførsel og påvirker avgjørelser. I bedriftssammenheng dikterer de hvordan produkter og tjenester blir levert, samt hvordan de ansatte blir behandlet internt. Hvis man følger og respekterer kjerneverdiene, kan de definere en organisasjons kultur.

Man skal ikke undervurdere viktigheten av kjerneverdier. Det er like viktig å definere verdiene som det er å implementere dem riktig. Hvis dette gjøres effektivt, kan du påvirke de ansattes oppførsel og skape et positivt arbeidsmiljø, som igjen bidrar til å forbedre kundeopplevelsen.

I Green Hat People har vi dedikert tid til å definere våre egne kjerneverdier. Dette har vi gjort for å sikre at uansett hvor i verden våre interaktive aktiviteter og spill blir levert, så vil du få den samme unike opplevelsen. Et grunnprinsipp for oss er derfor «pålitelighet». Vi bryr oss om kundene våre og om å oppfylle forventningene deres. Vi holder oss selv ansvarlige for at møtene og arrangementene dine blir en suksess. Dette holder oss fokusert på å lykkes, da din suksess blir vår egen.

Hva betyr kjerneverdier for de ansatte?

Kjerneverdier spiller en vesentlig rolle i relasjonen en ansatt har til organisasjonen sin. Hvis de ansatte føler at firmaets verdier reflekterer deres egne verdier, er de mer villige til å vise arbeidsgiveren lojalitet. Hvis du kan sørge for at jobben de gjør også er knyttet til firmaets verdier, vil de føle seg enda mer knyttet til firmaet.

«80 % av ansatte følte seg mer engasjert når arbeidet deres var i tråd med organisasjonens kjerneverdier og målsetninger»[1]

Verdien av å ha en engasjert arbeidsstab som føler seg knyttet til bedriften din, reflekteres i kundeopplevelsen du tilbyr. En ansatt som engasjerer seg i firmaets omdømme, vil alltid gå det ekstra skrittet for å forsikre seg om at det opprettholdes. Du kan også løfte de ansattes prestasjoner ved å oppmuntre til og belønne oppførsel og suksess som kan knyttes diekte til kjerneverdiene. Å tilby belønninger til ansatte som virkelig lever opp til det firmaet ditt representerer, gir de andre motivasjon til å følge etter.

Hvorfor kjerneverdier må implementeres effektivt

Det er viktig at en organisasjons kjerneverdier demonstreres i alle ledd og gjennom all interaksjon, både mellom kolleger og i møte med kunder. En feil, uansett hvor den måtte oppstå i bedriftens struktur, kan skape en dominoeffekt som kan få følger for hele organisasjonen. Hvis ledelsen ikke bryr seg om å følge verdiene, kan dette ha negativ innvirkning på måten de andre ansatte tenker. På samme måte er det viktig å leve opp til kundenes forventninger til bedriftens verdier. Hvis en kunde vet at du har integritet som en kjerneverdi, er det ekstra viktig å leve opp til dette.

Å lage og definere verdiene er den enkle delen – utfordringen er å følge dem. Derfor må du velge verdier som du tror på og som du kan leve opp til. Når du har forstått bedriftskulturen du ønsker å skape, er neste steg å forsikre deg om at dette budskapet blir absorbert i alle ledd av organisasjonen.

Implementering av kjerneverdier gjennom spillifisering

Hos Green Hat People tilbyr vi en implementeringsløsning for kjerneverdier som virkelig engasjerer og begeistrer ansatte. Ved å kombinere det siste innen teknologi og spillifiserings-mekanismer med ditt eget skreddersydde program, kan vi tilby en morsom opplevelse som forener og motiverer de ansatte. Prosessen blir fulgt opp fortløpende for å garantere at ditt budskap blir mottatt og implementert.

«Vi kom hit som en gruppe personer som trodde vi jobbet som et team, men vi drar igjen som en familie av personer som jobber som et team.» – Tony Pavlik, driftssjef i Tobii Dynavox

Det er ingen tvil om at klare kjerneverdier er avgjørende for en bedrifts suksess, både for måten organisasjonen blir oppfattet på av potensielle kunder, og for de ansattes prestasjoner. Men ikke la kjerneverdiene dine kun bli en liste over ønskelige egenskaper. La de istedenfor veilede bedriftskulturen din og integrer kjerneverdiene i alle ledd av bedriften.

For en løsning for implementering av kjerneverdier med målbare resultater, ta kontakt med Green Hat People i dag.

[1] IBM – Employee Experience Index 2017