Digital Transformasjon Hjelp dine ansatte med å forstå hvordan digitalisering bidrar til suksess

Read more

Business spill som hjelper dine ansatte med å forstå hvordan digitalisering bidrar til fremtidig suksess for deres bedrift.

 

Digitalisering handler ikke om frittstående tiltak som å opprette en Facebook side eller Instagram profil. Det dreier seg i stedet om å forandre hele måten selskapet interagerer med sine kunder, hvordan produkter og tjenester blir konsumert på nye måter, og hvordan dreie bedriftens virksomhet for å kunne skape fremtidig suksess.

Konkrete eksempler på best practice

Vårt unike business spill bidrar til at dine ansatte forstår slike endringer i makroperspektiv, gjennom konkrete eksempler på best practice. Spillet ser også på hvilke endringer som er mest relevante for deres bedrift og markedet dere er en del av. For å oppnå en best mulig prosess, fokuserer vi på gruppebaserte løsninger, der deltakerne kan diskutere problemstillingene seg i mellom og sammen sette opp løsningsforslag som kan implementeres i praksis.

Vi hjelper deg å gjøre digital transformasjon håndgripelig, slik at hver enkelt medarbeider lettere forstår viktigheten av en slik endringsprosess, og dermed beredt til å ta beslutninger som er nødvendige for å oppå fastsatte målsetninger.

Tilpasses til dine behov

Alle våre business spill tilpasses til dine behov for at alle medarbeidere letter kan forstå hvilke grep som må gjøres og hvorfor. Spillet tar deltakerne inn i ulike dilemmaer og mulige konfliktsituasjoner, og drives frem gjennom diskusjoner i gruppene. Ved å komme frem til beslutninger og valg i fellesskap, vil medarbeiderne hjelpe hverandre med å forstå transformasjonen og hvordan denne best kan implementeres i praksis.

Tynne og moderne nettbrett, i kombinasjon med analoge hjelpemidler som spillbrett og dilemma-kort, sikrer høy grad av deltakelse og engasjement.

Spillet er bygget rundt en overordnet mal, som alltid tilpasses til forholdene på deres arbeidsplass. Malen er testet og brukt i utallige spillsituasjoner, og er svært enkel å re-designe/justere i forhold til deres ønsker og behov.

Ta kontakt for å finne ut hvordan vi sammen kan skape et effektivt Digital Transformasjonsspill til deres neste møte eller konferanse.

 

Be om et uforpliktende tilbudTilpassede case skaper bedre forståelse og aksept

Verdispill

Tilpassede case skaper bedre forståelse og aksept

Våre verdispill er basert på caser fra virkeligheten. Det er mye lettere å forstå og ta til seg verdiene når de settes inn i en sammenheng som gjenkjennes. Spillet er digitalt, dette gir muliggjør direkte feedback og live resultater. All data som samles inn i løpet av spillet kan enkelt sendes til bedriften i etterkant.
Utfordrende logistikkspill

Deadline

Utfordrende logistikkspill

Deadline er et utfordrende logistikkspill som gir dere nyttig lærdom i stressmestring på en morsom måte. Dere er satt i en stressende situasjon der dere må løse oppdrag og hindringer underveis.