Vil du være sikker på at din konferanse blir suksessfull?

Read more

Active Meetings

Interaktive konferanser, teambuilding og strategispill

Teambuilding
Audience Interaction
Business Games

Here’s how a typical meeting is made Active
Before the meeting
COFFEE & MINGLE
5 min
Session 1
10 min
Session 2
10 min
90 min
Customised
Games
Session 3
For example
HR
10 min
THE END

Et typisk aktivt møte

Steg 1 – Tidlig involvering

Send en web-app via sms eller e-post før møtet og spør etter forventninger og synspunkter. Hent inn informasjon som kan være relevant for foredragsholderne.

Steg 2 – Skap energi & få feedback

Start dagen med en uhøytidelig aktivtitet som gjør at deltakerne blir bedre kjent og senker skulderne. Gi deltakerne tilbakemeldinger på informasjonen fra web-appen. Det viser at meningene deres blir satt pris på.

Steg 3 – Gruppediskusjoner

Aktiver deltakerne gjennom erfaringsdeling dem imellom. Gi dem eierskap til tema ved å løse utfordringer og dele kunnskap på en strukturert måte. Samle inn svarene og del gode løsninger og erfaringer i plenum

Steg 4 – Gamifiser budskapet

Gjør vanskelige tema om til engasjerende bedriftsspill.

Be om et uforpliktende tilbud


Please leave this field empty.