Lansera Värderingar och Beteenden Steg 2 - Värderingsspelet

Read more

Vi hjälper er med en spännande lansering

Värderingar kan vara svåra att kommunicera. Värderingsspelet är det perfekta redskapet för att presentera värderingar för dina medarbetare, på ett engagerande sätt. Målet med spelet är att ta värderingar och beteenden från att vara någonting abstrakt till att bli konkret och användbart.

60-90 minuter
Inomhus
Om Värderingsspelet

Syftet med spelet är att på ett engagerande sätt introducera värderingarna för de anställda. Spelet spelas i grupper om 3-6 personer, där varje lag använder sig av en spelplan och en surfplatta. Ryggraden i spelet är ett antal realistiska case som skapas tillsammans med er och är skräddarsydda utefter er verksamhet. Genom att värderingarna sätts i ett sammanhang som känns igen ökar förståelsen hos de anställda. Till er hjälp har vi en databank med över 100 case där ni kan hitta inspiration.

Peer-2-Peer learning och återkoppling i realtid

Vi tror att ett spel, som genomförs i mindre grupper, är det bästa sättet att kommunicera värderingar på. Livliga gruppdiskussioner hjälper deltagarna att bättre förstå vad värderingarna innebär samt hur de ska tolkas.

Då spelet är digitalt kommer all data in live under hela spelets gång, så att du får en inblick kring hur deltagarna tänker och känner, samt hur de tolkar värderingarna. Baserat på den data som kommer in kan du sedan ge direkt feedback till deltagarna, där ni kan förtydliga budskapet eller ställa frågor till deltagarna.

Korta ledtider

Vi kan anpassa ett värderingsspel till er organisation på mellan 1-2 veckor.

 

 

Byggstenarna i Värderingsspelet

1. Engagera medarbetarna innan

Skicka ut en web-app via sms eller email till dina medarbetare en vecka innan spelet, där du ber om deras input. Analysera de inkomna svaren och få en förståelse kring hur de uppfattar värderingarna.

2. Spelet börjar

Spelet spelas i grupper om 3-6 personer med hjälp av en skräddarsydd spelplan och en surfplatta. Spelet består av ett antal olika kategorier, som växlar mellan roliga moment och diskussionsfrågor och dilemman, framtagna för att locka fram intensiva diskussioner. Den aktiva speltiden är mellan 60-90 minuter, plus den tid som introduktionen av spelet tar. Värderingsspelet går att genomföra var som helst, med eller utan vår personal på plats. Oftast på en konferens, ett lokalt möte eller en roadshow.

 

3. Återkoppling

Så snart spelet börjar kommer alla svar till frågorna som ställs via surfplattan in till vår server. Dataflödet är väldigt användarvänligt och designat för att möjliggöra snabba analyser. Under spelets gång har du möjlighet att välja ut specifika svar eller kategorier som du anser viktiga, som du då kan förbereda inför den återkoppling av spelet som tar plats direkt efter övningens slut.

Under återkopplingen kan du visa upp data och inkomna svar på storskärm, vilket hjälper till att driva på bra diskussioner, dela bra erfarenheter samt ge styrka åt ditt budskap.

Efter spelet vill du att dina medarbetare ska börja förändra sina beteenden och börja leva efter värderingarna. Appen som vi kallar för Värderingsbooster är ett roligt och smart sätt att få detta att hända, med både tävlingsinriktning eller samarbetsinriktning.

 

 

Jag vill veta mer
Please leave this field empty.

 

 

FAQ
60-120 minuter beroende på upplägg
Allt från 200 kr-600 kr beroende på gruppstorlek, be oss om offert
Det finns ingen, men dock en minimidebitering

Mer om Workshops eller Företagsspel

Lansera eller friska upp värderingar på ett modernt sätt

Implementera Värderingar och Beteenden

Lansera eller friska upp värderingar på ett modernt sätt

Vi hjälper dig att lansera och implementera nya kulturer, beteenden eller värderingar. Detta gör vi genom att få interna träningstillfällen och workshops att bli roliga, engagerande samt mätbara.
Läs mer
Steg 1 - Värderingsenkäten och Dashboards

Analysera och ta fram Värderingarna

Steg 1 - Värderingsenkäten och Dashboards

Innan det är dags att definiera eller omdefiniera era värderingar, så är det viktigt att först få insikt i hur dina medarbetare och andra intressenter uppfattar värderingarna. Vi hjälper dig att komma igång med engagerande undersökningsverktyg som leder till livesända värderingsdashboards.
Steg 2 - Värderingsspelet

Lansera Värderingar och Beteenden

Steg 2 - Värderingsspelet

Vill du skapa en spännande och positiv lansering? Värderingsspelet är det perfekta redskapet för att presentera och lansera nya värderingar för dina medarbetare. Genom att använda ett spelformat gör vi om era värderingar och beteenden till påtagliga och roliga övningar. Värderingsspelet genomförs i grupper om 3-6 personer, där varje lag använder sig av en spelplan och en surfplatta.
Läs mer
Steg 3 - Roliga och engagerande Värderingsappar och Teamaktiviteter

Börja leva värderingarna

Steg 3 - Roliga och engagerande Värderingsappar och Teamaktiviteter

Efter introduceringen av värderingarna så vill du att dina medarbetare ska börja ändra på sina beteenden och komma igång med arbetet kring de nya värderingarna. Appen vi kallar Värderingsbooster är ett roligt och smart sätt att få detta att hända, inom både ett tävlingsinriktat och ett kooperativt format. Efter att ha analyserat den data som kommit in så bestäms 3-5 huvudsakliga aktiviteter som representerar hur det är att på riktigt leva utefter värderingarna. Därefter delas deltagarna in i lag som tävlar mot varandra, där målet är att så bra som möjligt leva vardagen utefter de nya värderingarna.