Vad är värderingar och varför är de så avgörande för din organisation?

december 7, 2017
Written by: Jennifer Pettersson

 

Värderingar definieras som de grundläggande föreställningar eller åsikter som finns hos en individ eller en organisation. De kan ses som vägledande principer som formar och influerar olika beslut. Då det kommer till affärsverksamheter så är det värderingarna som bestämmer huruvida produkter eller tjänster levereras, likaväl som hur anställda behandlas internt. Värderingar som levs i vardagen och respekteras definierar organisationens kultur.

Värderingarnas betydelsefulla roll får inte att undervärderas. Att kunna definiera sina värderingar är en viktig start, men de behöver även implementeras i organisationen. Om detta görs på ett lyckat sätt så kan du påverka de anställdas attityder och skapa en positiv arbetsmiljö, som i sin tur bidrar till allt bättre kundupplevelser.

På Green Hat People har vi dedikerat tid åt att definiera våra egna värderingar, för att kunna säkerställa att våra interaktiva aktiviteter och spel alltid levereras samma unika upplevelse; oavsett var någonstans i världen aktiviteterna utspelar sig. En grundläggande värdering för vårt företag är därför ‘pålitlig’. Vi bryr oss om våra kunder och vill ständigt kunna möta deras förväntningar. Vi ser oss själva som ansvariga för att våra kunder ska få ut bästa möjliga resultat av sina möten och event, någonting som vi även har möjlighet att mäta av tack vare dashboard-teknologier. Detta håller oss fokuserade på vår strävan att lyckas, då våra kunders framgång även blir till vår egen.

Vad innebär värderingar för de anställda?

Värderingar spelar en väsentlig roll i den relation som en anställd har till sin organisation. Om de anställda känner att företagets värderingar reflekterar sina egna, så infaller det naturligt att de visar sig lojala mot sin arbetsgivare. Om du även kan försäkra dig om att det jobb som de utför kan kopplas samman med företagets värderingar, så bidrar det till att de anställda kommer känna en större samhörighet till företaget.

80 % av de anställda kände sig mer engagerade när deras arbete konsekvent var sammankopplat med företagets värderingar och målsättningar.’[1]

Värdet av att ha en engagerad arbetsstyrka som känner en sammankoppling till organisationen återspeglas i kundupplevelser och i arbetskvalitet. En anställd som är engagerad i sitt företag bryr sig om företagets rykte, likaväl som att upprätthålla och bistå till att detta rykte förblir bra. Du kan stimulera de anställdas prestanda genom att befordra eller belöna de beteenden och framgångar som kan kopplas till era värderingar. Genom att erbjuda belöningar till de i personalen som verkligen lever företagets värderingar, så ökar chanserna att allt fler ska följa i samma fotspår.

Varför värderingar måste implementeras på ett effektivt sätt

Det är A och O att värderingarna i en organisation demonstreras på alla nivåer och genom varje interaktion, både mellan kollegor och med kunder. Ett enda misstag som sker någonstans i företagets struktur kan vara startpunkten för en dominoeffekt som skapar oro i hela organisationen. Om ledningen är blasé kring att hålla fast vid värderingarna så kan det leda till skadliga effekter på sättet som personalen ser på dessa. På samma sätt är det viktigt att leva upp till kundernas förväntan på företagets värderingar. Om era kunder vet att ni har integritet som en värdering, så är det extra viktigt att ni levererar utefter denna.

Att skapa och definiera värderingar är den enkla delen, men att sedan kunna få hela organisationen att faktiskt leva dem är det viktigaste. Därför är det av central betydelse att du väljer värderingar som du tror på samt som du kan se er leva efter. När du har fått insikt om den företagskultur som du vill skapa så är nästa steg att försäkra dig om att detta budskap upptas av alla nivåer i organisationen.

Att implementera värderingar genom Gamification

På Green Hat People erbjuder vi en lösning för implementering av värderingar som engagerar och inspirerar de anställda. Genom att kombinera teknologi och gamification med ditt egna, skräddarsydda program kan vi erbjuda roliga och personal-styrda upplevelser som intresserar arbetsstyrkan samt för dem samman. Vi kan även följa dessa processer i realtid, så att vi hela tiden kan försäkra oss om att ditt budskap tas emot och införlivas.

“We came here as a group of people that thought we were working as a team but we’re leaving here as a family of people working as a team.” – Tony Pavlik, VP of Operations at Tobii Dynavox

Det finns inget tvivel om att distinkta värderingar är väsentliga för affärsverksamhetens framgång, dels då det gäller hur potentiella kunder ser på organisationen likaväl som genom de anställdas prestationsförmåga och inställningar. 
Var dock noga med att värderingarna inte endast ska bli till en lista av önskvärda attribut, utan låt dem istället leda företagskulturen och bli till en integrerad del av företagets alla aspekter.

Vill du ta del av vår lösning kring implementering av värderingar med mätbara resultat? Kontakta Green Hat People idag.

 

[1] IBM – Employee Experience Index 2017

På Jakt Efter Företagsaktviteter? Välj Bland 7 Storsäljare Här – General Updates said: "[…] våra 7 Företagsaktiviteter – strategi, utmaning, samarbete. Teambuilding och workshops som är enkla att boka och anpassa till er agenda. Vi levererar högkvalitativa […]".
Let's talk team bonding - Practically Perfect PA said: "[…] The Green Hat People know that many assistants are asked to organise team bonding activities and are here to help work with you to create those memorable experiences. They look to the wonderful world of gaming for inspiration and their activities unlock creativity, energy and invaluable camaraderie. To give you an idea of how important team bonding is to any organisation here are three fascinating facts you need to know about it. […]".

Comments are closed