Nå maximal effekt med ditt personalmöte!

Vi har samlat kunskapen från över 100 genomförda konferenser, intervjuat chefer och medarbetare, dammsugit webben på kärnfulla videos och artiklar och kokat ner allt till några olika guider. De kommer att spara er tid, se till att er konferens blir kul och inspirerande och hjälpa er att mäta effekten av era insatser.

Varje konferensguide listas nedan, välj det område som ni vill ha hjälp med nu. Eller kontakta en av våra konsulter idag för att få en kostnadsfri konsultation baserat på just er konferensagenda.

Bläddra ner till våra guider nu

Här sammanfattar vi Harvard Business Reviews nyligen publicerade artikel som tar upp fem myter om kommunikation. Jobbar du med konferenser och internkommunikation? Denna sammanfattning kan vara för dig.

Myt 1: Att kommunicera är lika med att förstå

Det är sällan som det som har kommunicerats i organisationen faktiskt har uppfattats av medarbetarna.

Undersökningar visar att endast 16 % av mellancheferna förstår kopplingen mellan kommunicerade mål och strategin i bolaget.

Problemet ligger inte i att strategin kommuniceras för sällan (90 % av mellancheferna ansåg att de högre cheferna kommunicerade strategin tillräckligt ofta). Problemet ligger i att cheferna mäter kommunikation i hur mycket som har skickats ut (antal skickade mail, antal presentationer etc.) och inte genom att faktiskt mäta hur mycket som har uppfattats av medarbetarna.

Tips! Läs om våra interaktiva workshops för att säkerställa kommunikationen på din konferens

Myt 2: Få alla med på tåget och du är på god väg att realisera strategin

Det stämmer att det är viktigt att alla förstår och accepterar målen. Men det finns ett viktigt hinder i vägen som gör att det sällan leder till att strategin uppnås: Bristande samarbete.

84 % av deltagarna i undersökningen svarade att de kan lita på sin chef och sina direkta medarbetare för att leverera på löften, men:

Endast 9 % svarade att de kunde lita på kollegor från ANDRA avdelningar i företaget att leverera på sina löften.

Bristande samarbete står i vägen för att realisera strategin och endast 80 % av cheferna i undersökningen ansåg att de initiativ som fanns för att förbättra samarbetet i företaget fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Tips! Läs om vår paketerade samarbetsworkshop som förbättrar samarbetet mellan avdelningarna

Myt 3: Att ”hålla sig till planen” är alltid bra

Att ha en strategisk plan för framtiden är viktigt, men det är viktigare att skapa en organisation som snabbt anpassar sig efter rådande omständigheter.

En tredjedel av cheferna i undersökningen ansåg att deras största utmaning var att anpassa sig efter en föränderlig omvärld.

Endast 11 % av cheferna i undersökningen ansåg att deras företags strategiska prioriteringar hade de resurser som krävs för att uppnå dem.

Det betyder att strategin oftast är ”för stor” och att cheferna måste vara bra på att prioritera upp det som är bra, och prioritera ner det som är mindre bra.

Myt 4: En kultur där man belönar prestation leder till resultat

Undersökningar visar att de flesta företag befordrar sina medarbetare baserat på deras tidigare prestationer och uppnådda resultat.

Harvard menar att detta inte leder till uppnådda strategiska resultat då det finns andra egenskaper som för sällan belönas men är nog så viktiga för företagens framgång, till exempel flexibilitet, lagarbete, och målmedvetenhet.

Myt 5: De högsta cheferna bör driva exekveringen

Att ha en hårdför chef som är tydlig i sina instruktioner och kontrollerar att alla delar i organisationen följer hens utlagda strategier och mål kan vara effektivt kortsiktigt, men leder ofta till problem på längre sikt.

Att lägga sig i sina mellanchefers arbete leder till att de skjuter problemen framför sig, minskad förmåga att lösa problem på egen hand och minskat driv att uppnå egna resultat.

Undersökningar visar att mellanchefer i verksamheter med decentraliserat ledarskap vill och försöker göra det som är bäst för företaget. 90 % agerar efter företagets värderingar och lika många håller sina medarbetare ansvariga för resultat.

Läs om workshops & interaktion Läs mer

Denna artikel sammanfattar kommunikations- och motivationslära och ger dig handfatsta tips på vad du ska tänka på när du planerar en konferens.

1. Glöm inte brandtalet! Kommunicera till hjärnan, men mest till hjärtat

Konferenser handlar om att förmedla fakta och kunskap, men kanske ännu mer om mjuka värden såsom engagemang och laganda. Samma sak gäller för kommunikation; det är lika mycket hjärna som hjärta, eller kanske ännu mer hjärta.

Glöm inte brandtalet! Inled konferensen med hjärta och känsla. Inspireras av vår tids främsta kommunikatörer och fundera på vilka tekniker de använder i sina berömda tal: Martin Luther King’s ”I have a dream” och Barack Obama’s ”Yes We Can”.

Var det hjärna eller hjärta?

Tips! Inled gärna konferensen med ett avancerat företagsspel som Deadline eller en enklare teambuildingövning för att redan från start sätta en stämning av samarbete i rummet. Genom att börja med bonding stimuleras konversationen och erfarenhetsutbytet mellan kollegorna är igång direkt.

2. Hacka upp varje presentation i 12-minutersintervall så går mindre förlorat

Visste du att 70 % av innehållet i en Powerpointpresentation går förlorad?

University of Main har i en undersökning konstaterat att presentationer från scen är en ineffektiv kommunikationsmetod. Deras ”Learning Pyramid” visar att man kommer ihåg 30 % av en audiovisuell presentation:

learning pyramid

Den största anledningen är att man inte kan hålla koncentrationen uppe under så lång tid vilket visas av studenters förmåga att fokusera på en timmes föreläsning:

attention

Hacka upp presentationen i 12-minutersintervall och se till att skicka in saker som ”väcker” deltagarna däremellan. Det kan vara att du spelar trumpet, ställer en fråga att diskutera i grupp eller ber folk att stå upp i 30 sekunder.

Glöm inte 12-minutersregeln!

3. Formulera de viktigaste budskapen som FRÅGOR och låt folk diskutera i grupp

Eric Mazur är en fysikprofessor från Harvard som har applicerat alternativa utlärningsmetoder som han kallar ”Peer to Peer Learning”, en metod som enligt hans tester ökar inlärning bland studenter med 300 %. Mazur ersätter traditionell utlärning med ett interaktivt upplägg där studenterna utmanas att svara på frågor i klassrummet och diskutera lösningen med sina medstudenter.

Denna film sammanfattar hur han går tillväga:

Att svara på frågor och hjälpa varandra att förstå och dra slutsatser visar sig vara en mycket effektiv kommunikationsmetod.

Fundera på hur du kan öka interaktiviteten bland deltagarna och välj bland våra kvalitetssäkrade workshops för att göra din konferens mer interaktiv.

Tips! Testa en gratis konferensapp, ViewPipe, för att på ett enkelt sätt öka interaktionen under konferensen:

viewpipe-startpic-screen

4. Lägg mest kraft på det som ger gåshud, mindre på fakta och siffror

Motivationsteori har lärt oss att vi blir motiverade när vi ser MENING i det vi gör. För att kommunicera effektivt är det därför bra att börja med att kommunicera meningen med det ni gör.

Meningen beskrivs ofta med hjälp av en vision och handlar aldrig om att tjäna pengar. Det handlar om meningsfulla saker som att göra livet enklare för kunder, förbättra en bransch eller hjälpa människor att spara tid.

Epidemic Sound är ett nystartat bolag som har som vision att förändra hur musikrättigheter handhas. Varför de gör saker framgår ganska bra av deras reklamfilm:

Även syftet eller meningen med er konferens är viktigt att kommunicera tidigt för att få folks uppmärksamhet under dagen. Har ni ett tydligt mål med konferensen och går det målet i samklang med verksamhetens mål i övrigt? Har målet fästs i skrift, t.ex. via en slogan eller en tydligt uttalad rubrik?

5. Använd enkla appar och interaktiva trick för att öka delaktigheten

Motivationsläran säger att vi blir motiverade av att kunna STYRA OSS SJÄLVA, det som kallas autonomi eller självbestämmande.

Ett sätt att utnyttja detta är att be folk att komma med sina egna idéer eller åsikter. Ju mer ni bjuder in till dialog desto mer engagemang får ni och desto längre når budskapet folks hjärtan.

Vi rekommenderar inte ”skicka mikrofonen” för större konferenser. Ett enkelt sätt att öka interaktionen på större konferenser är att använda appen ViewPipe eller planera workshops.

Ni vill även ge människor en känsla av att något kommer att hända om de ändrar sitt beteende eller tänker annorlunda efter konferensen. Fundera därför på delmål och aktiviteter efter konferensen, något som ska uppnås av medarbetarna. Till exempel att minska antalet möten med en viss procent eller öka antalet samtal till kunderna.

Tydliga delmål ger era medarbetare en större känsla av uppnåbarhet och därmed en större känsla av delaktighet i verksamhetens framgång.

6. Se till att folk har lärt sig något nytt efter konferensen

Människor motiveras av att bli bättre på något. I er kommunikation, visa hur det ni säger kan hjälpa att utveckla och utbilda de människor som ni kommunicerar till.

Används konferensen för att utveckla deltagarnas kompetens så att de lämnar konferensen med en känsla av att ha lärt sig något? Finns det aha-upplevelser? Leder det man lär sig till användbar kunskap för att deltagarna ska utvecklas i sitt arbete?

Fundera på dessa frågor när ni utformar ert budskap.

 

Läs om workshops & interaktion Läs mer

Att veta hur man ska inspirera och fånga medarbetarnas hjärtan är inte enkelt. Vi har samlat 5 värdefulla, konkreta tips som hjälper dig att fokusera på övertygelser och magkänsla, snarare än bara rena fakta.

1. Förstå grunderna inom motivationsteori genom att titta på denna underhållande film

Ägna lite tid åt att förstå vad som driver människor, här kommer en kort version:

Ni vill att era medarbetare drivs av inre motivation (man tycker om sitt jobb) snarare är yttre motivation (man gör sitt jobb för att få pengar). Inre motivation uppstår i högre grad när folk känner att organisationen gör något som är meningsfullt, att man själv kan påverka sitt arbete och att man lär sig från en professionell organisation.

Kolla på denna film som sammanfattar det hela på ett bra sätt:

Tips! Boka företagsspelet Deadline för att tidigt under konferensen få engagemang kring en affärsutmaning.

(mer…)

Inspirera via interaktivitet nu Läs mer

Vill ni att konferensen ska hjälpa er att nå era långsiktiga mål? Följ dessa steg när du skapar din konferensagenda så kan du inte gå fel.

1. Inled med positivitet och lite allvar

Se till att din konferens är positiv. Ingen uppskattar en konferens som handlar om att det går dåligt eller att personalen inte presterar. Ingen blir motiverad av det, alla (vi lovar, alla) blir demotiverade av en negativ framtoning.

Däremot är det viktigt att signalera att detta inte är trams. Var tydlig med att det ni ska prata om är viktigt.

Ägna första agendapunkten åt att få alla att känna dessa två saker: positivitet och allvar.

2. Beskriv den röda tråden

Denna guide i nio steg är din röda tråd. Ge varje steg dina egna ord och beskriv för personalen hur dagen ska börja där ni är nu, gå igenom ett antal steg och sluta efter steg nummer 9. Var pedagogisk och gärna överdrivet tydlig.

(mer…)

Läs om vår filosofi Läs mer

Ska din konferens handla om kunderna? Vi har samlat 7 användbara tips som hjälper dig när du ska få dina medarbetare att skifta fokus.

1. Klicka på Play nedan

Inget företag säger att de inte vill vara kundorienterade men många vet inte riktigt var de ska börja. Klicka på Play på videon nedan, den tar 10 minuter och handlar om att ha rätt perspektiv.

Poängen? Ni ska inte sälja en produkt eller tjänst utan äga era kunders problem:

Tips! Boka vår kundfokusworkshop på konferensen för att få medarbetarna att förstå och ta till sig kundfokusteorin.

2. Övertyga medarbetarna med så mycket fakta du kan

Se artikeln ”50 Facts About Customer Experience” där du kan hitta användbara fakta som understryker hur viktigt det är att hålla sina kunder glada, t.ex. att 70 % av köpupplevelsen baseras på hur kunden kände att han/hon blev behandlad.

(mer…)

Gruppövning om kundfokus Läs mer

Vill ni kommunicera strategin ordentligt på konferensen? Här listas 5 användbara steg som kan hjälpa er att bli tydligare och vassare i er kommunikation. 

1. Svara på dessa 3 frågor

Använd John Hagels guide för hur man kommunicerar en strategi genom att svara på tre frågor:

  1. Hur skiljer vi oss från våra konkurrenter? Svara på frågan ur ett kundperspektiv. Vad skulle era kunder säga? Vad vill ni att de ska säga?
  2. Hur får vi en maximal hävstång? Hur utnyttjar ni det ni har på bästa sätt för att ge mer värde, med mindre resurser?
  3. Hur mäter vi att vi har lyckats? Var försiktiga med saker som ”avkastning till aktieägarna” då det finns andra resultat som händer långt innan och därmed ger bättre, mer direkt feedback (här är en bra artikel om vilka fyra KPI:er som funkar och varför).

(mer…)

Gruppövning om strategi och mål Läs mer

Är temat på er konferens samarbete? Här har vi samlat 6 användbara tips för vad man ska tänka på om man vill att konferensen ska utmynna i samarbete och konkret aktivitet. 

1. Uppnå samarbete genom att öva samarbete

Forskarna är överens om att samarbete främst handlar om två saker: tillit och välfungerande sociala interaktioner. Dessa saker uppstår när människor löser saker tillsammans, se därför till att lösa utmaningar under konferensen, gärna via teambuildingspel och gruppövningar.

Kort och gott: Teambuildingaktiviteter är bra, boka in det.

2. Ge medarbetarna mening och frihet

Kolla på denna animerade film om motivationsteori som förklarar vad som motiverar oss:

Tänk på två saker:

(mer…)

Läs om samarbetsövningen nu Läs mer