Kan starka Värderingar minska personalomsättningen?

januari 12, 2018
Written by: Jennifer Pettersson

 

Personalomsättning är kostsamt, vilket gör att många företag försöker hålla kvar vid viss nyckelpersonal. I en studie genomförd av Oxford Economics år 2014 framgår det att den genomsnittliga kostnaden för att ersätta en före detta anställd är över 30,000 pund. År 2018 är denna kostnad sannolikt ännu högre.
Den största andelen av denna kostnad kan kopplas till den förlorade produktivitet som uppstår innan dess att en ny rekryt hunnit komma in i arbetet på ett omfattande sätt. Denna process tar i genomsnitt 28 veckor.

‘87 procent av HR-chefer anser att ett förbättrat bevarande av personal är av kritisk vikt eller hög prioritet inom de kommande fem åren.’ [1]

Det är inte enbart de finansiella konsekvenserna som kan komma att skada ett företag eller en organisation. Att förlora betydelsefull nyckelpersonal skapar bekymmersamma komplikationer inom en organisation, såsom osäkra medarbetare, en förlust av kompetens samt instabila arbetsgrupper. Dessa problem kommer slutligen att påverka helheten. 
Att framgångsrikt attrahera och rekrytera lovande personal är bara en liten del av detta pussel. Att lyckas bibehålla och värna om viktig personal är avgörande för din organisations långsiktiga välbefinnande.

‘Anställda som är ”engagerade och utvecklas” är 59 procent mindre benägna att söka efter ett nytt jobb inom en annan organisation inom de kommande 12 månaderna.’ [2]

Engagerad personal omfamnar sin organisations värderingar, och strävar efter att stötta organisationen i sitt uppdrag och inför sina målsättningar. De upplever att det finns en personlig koppling till arbetsgivarens värderingar som är både motiverande och betydelsefullt. Deras emotionella investeringar leder till en allt högre nivå av lojalitet gentemot arbetsgivaren och organisationen. Dessa anställda är mindre benägna att söka efter andra möjligheter utanför din organisation, vilket resulterar i en förbättrad personalomsättning där allt fler anställda väljer att arbeta kvar.

‘Att dela värderingar med sin arbetsgivare är den främsta drivkraften som ökar de anställdas engagemang.’

Vikten av värderingar

 

En global undersökning gjord av Right Management menar på att av 91 stycken tänkbara faktorer, så är personligt åtagande till en arbetsgivares värderingar den främsta drivkraften av de anställdas engagemang.

Värderingar har fått en alltmer signifikant roll som ett tillvägagångssätt för organisationer att skapa och formge sin vision och företagskultur. Att ha tydliga värderingar är ett avgörande verktyg vid beslutstagande, vid informering av företagets identitet till kunder och klienter samt vid attrahering och bevarande av hängiven personal.

Medan organisationer lägger alltmer tid och engagemang på att identifiera och definiera sina värderingar, så är det många som misslyckas med att bädda in dessa värderingar på arbetsplatsen och i det vardagliga arbetet. Detta bidrar till att arbetet med att skapa och formge värderingarna som bäst resulterar i bortkastad tid, och som värst ett slöseri av värdefulla resurser.

Att implementera värderingar är en investering som kommer att spara organisationen den kostnad som rekrytering och on-boarding står för. Anställda som förkroppsligar och omfamnar dina värderingar är dina främsta ambassadörer och tillgångar. Dock kan värderingar varken implementeras med hjälp av bildspel eller nyhetsbrev. Läs mer om ett helt nytt sätt att implementera värderingar här.

Källor:
[1] Kronos Incorporated – Employee Engagement Series
[2] Gallup – Engagement and Wellbeing

 

Om Green Hat People
På Green Hat People kombinerar vår innovativa lösning den senaste tekniken med gamification metoder för att stimulera dina anställda och skapa engagemang kring dina värderingar på alla nivåer. Vår lösning kan enkelt kombineras med ditt skräddarsydda program, samt förse dig med realtids uppdateringar kring hur dina värderingar tas emot och uppfattas av de anställda. Vi hjälper kunder över hela världen, inom olika branscher och inriktningar, utan ett maxantal av anställda som kan delta. Vårt interaktiva program hjälper dig att nå dina mål på ett sätt som de anställda kommer att älska. Allt från att definiera och evaluera dina värderingar, att introducera dem inför din personal till att få värderingarna att omfamnas och komma till liv i vardagen.
Läs mer om Värderingsprogrammet här.

 

På Jakt Efter Företagsaktviteter? Välj Bland 7 Storsäljare Här – General Updates said: "[…] våra 7 Företagsaktiviteter – strategi, utmaning, samarbete. Teambuilding och workshops som är enkla att boka och anpassa till er agenda. Vi levererar högkvalitativa […]".
Let's talk team bonding - Practically Perfect PA said: "[…] The Green Hat People know that many assistants are asked to organise team bonding activities and are here to help work with you to create those memorable experiences. They look to the wonderful world of gaming for inspiration and their activities unlock creativity, energy and invaluable camaraderie. To give you an idea of how important team bonding is to any organisation here are three fascinating facts you need to know about it. […]".

Comments are closed