Global lansering av värderingar hos farmaceutisk företag – Case med Almirall

februari 22, 2018
Written by: Jennifer Pettersson

 

Brief

I juni 2017 blev vi kontaktade av det multinationella farmaceutiska företaget Almirall. De gav oss ett uppdrag där vi skulle utforma en engagerande workshop där företagets uppdaterade värderingar skulle tillkännages inom organisationen. Företaget hade nyligen skiftat sitt fokus till dermatologi – där de nu arbetar för att hitta effektiva behandlingar till hudsjukdomar. Denna utveckling bidrog till att Almirall behövde en ny företagsidentitet, en förnyelse av sitt varumärke samt nya företagsvärderingar.

Almirall är huvudsakligen baserade i Barcelona, men de har kontor över hela Europa. De efterfrågade en lösning som skulle tillåta dem att nå ut med sina uppdaterade värderingar till över sex avdelningar, utspridda på olika platser i Europa. De ville inte att de anställda enbart skulle förstå de uppdaterade värderingarna, utan de skulle även tillämpa dem på faktiska situationer i deras vardag. Almirall var angelägna om att skapa ett quiz med avsikt att få igång en diskussion kring ämnet, snarare än att göra detta till en tävling. De ville också få en överblick kring hur individerna anpassade sig efter de nya förändringarna.

”Ett mycket kreativt sätt att skapa värdefull insikt ur de anställdas perspektiv, som kan föra organisationskulturen framåt.”

Leveransen

Vi utvecklade en workshopstruktur som tillät företaget att utföra egenstyrda sessioner för upp till 40 stycken medarbetare per gång, där medarbetarna sedan delades in i grupper om 5. Spelet antog formen av ett quiz, som hela tiden kretsade kring företagets uppdaterade värderingar. Alla lag blev försedda med en spelplan, tärningar samt en surfplatta där alla svar under övningen skrevs ner och skickades in. Spelplanen var indelad i olika rutor med en tillhörande färg som avgjorde vilken typ av fråga de skulle besvara.

De grå rutorna försedde lagen med quizfrågor kopplade till företaget och dess produkter. De blå rutorna stod för frågor om företagets nya värderingar. Till sist fanns det även svarta rutor, som gav gruppen ett dilemma där de skulle besvara hur de agerar i specifika situationer. En kombination av frågor med fritextsvar och flervalssvar gav deltagarna en chans att förtydliga sina tankar mer detaljerat.

Almirall förberedde 19 stycken supportande ”ambassadörer” i olika länder och områden inför lanseringen och spridningen av de nya värderingarna. Dessa ambassadörer var tränade inför att agera handledare under workshop sessionerna, samtidigt som de hade direkt kontakt med Green Hat People ifall det skulle uppstå några tekniska problem. Spelet i sig var designat och skräddarsytt utefter företagets specifika värderingar, och spelet var även nåbart via en webbapp. Detta gav Almirall en flexibilitet i form av att kunna utföra sessionerna på en valfri plats och anläggning – anpassat efter deltagarnas krav och förutsättningar.

”Enkelt att implementera på alla nivåer av organisationen, användarvänligt, intuitivt, undervisande och roligt.”

Klicka här för att läsa mer om Värderingar

Resultat

Almirall har hittills haft över 40 stycken egenstyrda möten, där det återstår workshops som ska utföras tidigt under 2018.
Den feedback som kommit från deltagarna har varit otroligt positiv. Deltagarna har känt sig bekväma med en familjär spelplan och spelstruktur, samtidigt som de blivit både utmanade och undervisade av de frågor och dilemman som de ställts mot. Det är kombinationen av roliga moment och utmaningar som bidrar till att dessa typer av event är så värdefulla.

Det viktigaste av allt är att Almirall har fått en tydlig indikation på hur deras arbetsstyrka anpassat sig efter organisationens nya direktiv, samt vilka områden som fortfarande behöver ses över och arbetas med. Vid slutet av vår två timmar långa workshop hade de anställda blivit tillfrågade hur sessionen hade gått, samt vilka områden eller frågor som de kände krävde mer diskussion. Den kritiska feedback som vi fick tillbaka har inte enbart hjälp till att förbättra strukturen på dessa workshops, utan den har också bidragit till att skapa en strategisk riktning på organisationen som helhet. 

”Spelet uppmuntrade oss till att ta hand om de inkomna svaren från hela gruppen. Vi var dynamiska i vårt bemötande till spelet och vi var dedikerade i att det skulle genomföras på ett bra sätt. Vi kan nu se oss som experter då det kommer till våra nya företagsvärderingar.”

Klicka här för att läsa fler casestudier

På Jakt Efter Företagsaktviteter? Välj Bland 7 Storsäljare Här – General Updates said: "[…] våra 7 Företagsaktiviteter – strategi, utmaning, samarbete. Teambuilding och workshops som är enkla att boka och anpassa till er agenda. Vi levererar högkvalitativa […]".
Let's talk team bonding - Practically Perfect PA said: "[…] The Green Hat People know that many assistants are asked to organise team bonding activities and are here to help work with you to create those memorable experiences. They look to the wonderful world of gaming for inspiration and their activities unlock creativity, energy and invaluable camaraderie. To give you an idea of how important team bonding is to any organisation here are three fascinating facts you need to know about it. […]".

Comments are closed