Fler Workshops och Affärsspel

Upplev vikten av tydliga mål och planering

Deadline

Ni försätts i en pressad situation där ni måste lösa uppdrag och hinder på vägen. Perfekt för att belysa målsättning, planering och helhetssyn i organisationen.

Inomhus
90 min
Läs mer
Implementera en vinnande företagskultur

Tobii Dynavox

Fusionen av ett svenskt företag, Tobii, med ett amerikanskt, Dynavox, har inneburit en sammanslagning av två företagskulturer. Vi skapade en vinnande, gemensam företagskultur med hjälp av workshops, teambuilding och skräddarsydda värderingsspel.

Workshopen sätter värderingarna i fokus

Swedbank

Hur får man 250 IT-chefer från hela Skandinavien engagerade i att reflektera över sin roll i organisationen? Man involverar dem i frågor och låter dem själva formulera om och ändra i företagets olika ledarskapskriterier. Vi iscensatte ett flertal interaktiva övningar och workshops, som startade redan från den första presentationen med att deltagarna fick svara på […]

Medarbetarnas kreativitet fick ta plats

Entercard

Edward De Bonos sex tänkande hattar är ett av de mest kraftfulla verktygen som finns att använda om man vill uppnå effektiv kreativitet. Det fick 300 deltagare erfara på en ambitiös konferens i Oslo. Hela konferensanläggningen bytte skepnad – från föreläsningssal till bubblande kreativitetsrum. 6 stationer upprättades, alla med var sin särskilda inriktning; ett rum […]

Global chefskonferens med mycket interaktion

Seco Tools

Ett väl genomarbetat interaktivt manus upprättades för denna chefskonferens, där presentationer varvades med workshops och diskussionsövningar. Detta är ett exempel på ett klassiskt men ambitiöst interaktivt möte, välstrukturerat och effektivt. Varje konferensdag bestod av 6 entimmespass med snabba presentationer, workshops och raster. Vid två tillfällen varje dag guidade surfplattorna grupperna i styrda workshops där analoga […]

Klassisk Kick Off med mer delaktighet och engagemang

LRF

LRF:s 250 medarbetare samlas för att ta del av utsikterna för framtiden. Vår målsättning var att skapa mer diskussion och debatt bland publiken samt att få deltagarna att reflektera kring hur varje budskap påverkade dem. Alla delades in i lag om 6 personer. Inför presentationerna fick lagen under 10 minuter besvara två invecklade diskussionsfrågor relaterande […]

Hur bli bättre på att arbeta tillsammans?

Ikano Bank

Ikano Bank ville hitta ett sätt att engagera sina anställda kring ledordet “Arbeta Tillsammans”. Medarbetarna finns utspridda på 9 platser i 8 europeiska länder. Målet var att de skulle bli bättre på att samarbeta, men utan att träffas fysiskt.

Fokusera mindre på siffror och mer på det som ger gåshud

Zurich Insurance

Försäkringsbranschen präglas av siffror och hårda resultat – Hur skiftar man fokus från resultaträkningen till något med mer känsla?

Engagerande rundtur av nytt huvudkontor

Skanska

Skanska ville göra visningen av det nya huvudkontoret till en interaktiv och riktigt engagerande upplevelse för sina 1000 medarbetare. Och det skulle inte få ta mer än 1,5 timme!

Sätt marknadsföringskampanjerna i fokus

Pernod Ricard

Kreativitet och varumärke skulle stå i centrum för denna konferens med Pernod Ricard, där medarbetarna engagerades kring de senaste kampanjerna med hjälp av spel och workshops på moderna museet

3 casestudier i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm

Niscayah – Scenariospel

Niscayah samlade 200 toppchefer från hela världen för en konferens i Stockholm. Vi iscensatte ett spel på 4 timmar med olika krisscenarion som satte deltagarna på prov. De olika scenariona var porträtterade i nyhetsartiklar, filmer och genom digital kommunikation som steg för steg avslöjade detaljer relaterade till en konststöld, ett fall av skadegörelse och ett […]

Förstå kundfokus och börja jobba mer kundorienterat

Kundfokus

Få era medarbetare att tänka ur ett kundperspektiv, dela insikter med varandra och kom på innovativa lösningar på riktiga kundrelaterade problem

Inomhus
120-300 min
Läs mer
Utbilda och välkomna nyanställda medarbetare

“New at Electrolux”

Electrolux ville skapa ett standardiserat, mer engagerande och effektivt sätt att utbilda och välkomna nya medarbetare till bolaget. Hur gör man det på bästa sätt?